Ny på Databaselisten: Søren Kierkegaards Skrifter er udgivet i en komplet online version

Skrifterne er en samlet udgivelse af alt, hvad der findes overleveret fra Kierkegaards hånd

01.02.2017 | Lotte Thyrring Andersen

Billede af Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaards Skrifter (SKS) rummer trykte skrifter, herunder avisartikler og forarbejder, skrifter, som ikke blev udgivet i Kierkegaards egen levetid samt journaler, notesbøger, breve og papirer.

  • Få et kig ind i Kierkegaards liv og tanker gennem breve til familien, venner og bekendte - herunder Johan Ludvig Heiberg og Johanne Luise Heiberg.
  • Læs hvordan Kierkegaard d. 2. juni 1841 skriver til Kong Christian VIII:
    "For Deres Majestæt vover Undertegnede herved at fremtræde med allerunderdanigst Ansøgning om Tilladelse til at maatte indlevere sin for Magister-Graden udarbeidede Dissertation, »om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates«, i Modersmaalet, dog saaledes, at der vedføies samme latinske Theses, og at det mundtlige Forsvar bliver paa Latin." 

Bag udgivelsen står Søren Kierkegaard Forskningscenteret.

AU Library, Databaser