Ny på Databaselisten: Ludvig Holbergs Skrifter er for første gang digitalt tilgængelige

Tekstkritisk udgave af Ludvig Holbergs samlede forfatterskab

01.02.2017 | Lotte Thyrring Andersen

Billede af Ludvig Holberg

Ludvig Holberg (1684–1754) er en hovedskikkelse i den skandinaviske oplysningstid.

I Ludvig Holbergs Skrifter finder du alle hans komedier, essays, sagprosa og andre historiske skrifter. 

  • Teksterne er søgbare og udstyret med indledninger, henvisninger til sekundærlitteratur, tekstkritiske noter og faksimiler af førsteudgaverne.
  • Desuden er der adgang til Holberg-ordbog, forskellige Holberg-ressourcer og sekundærlitteratur.

Udgivelsen har grund i et dansk-norsk samarbejdsprojekt mellem Universitetet i Bergen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

AU Library, Databaser