Kursus i litteratursøgning til BAC-opgaven for studerende på Psykologi

Kom godt fra start med dit bachelor-projekt!

15.01.2018 | Gina Bay

Dato ons 28 feb
Tid 12:15 14:00
Sted AU Library, Bartholins Allé, bygn. 1340, lok. 360
Tilmelding er lukket

Kursusindhold:
Kurset indeholder et oplæg om at strukturere din litteratursøgning og en introduktion til, hvordan du bruger bl.a. PsycINFO og library.au.dk. Du får desuden mulighed for at søge på emnet for din egen opgave under vejledning fra AU Librarys medarbejdere.

Om baserne PsycINFO og Library.au.dk:
PsycINFO er en standarddatabase inden for primært psykologi og psykiatri. Indeholder ca. 3 mio. referencer.

Library.au.dk er AUL's biblioteksbase, hvor du kan søge efter fysiske materialer, e-materialer, danske artikler m.m.

Bemærk:
Du vil få mest ud af kurset, hvis du inden kurset gør dig nogle overvejelser om, hvilke (engelske) keywords der kan dække dit emne.

Kontakt ved spørgsmål:
Gina Bay giba@kb.dk 

Kursus, AU Library, Bartholins Allé, Litteratur og informationssøgning, Aarhus BSS, Studerende