AFLYST! Juridisk informationssøgning - International ret

Juridisk Informationssøgning for dig der skal skrive speciale på jura.

22.06.2017 | Marianne Tind

Dato tor 31 aug
Tid 09:15 12:00
Sted AU Librarys undervisningslokale 360, bygning 1340

Uddannelsessprog: dansk

Niveau: Kandidat

Formål

Som supplement til kurserne ”Introduktion til specialeskrivning” og Juridisk informationssøgning: Dansk Ret” udbydes dette kursus, der introducerer de vigtigste baser og gennemgår søgning i udenlandske retskilder og søgning efter udenlandsk juridisk litteratur.

Indhold

På kurset præsenteres deltagerne for en række kilder til at søge udenlandske juridiske kilder samt litteratur. Der er fokus på Svenske og Norske retskilder. Kilder til EU-retten gennemgås samt f.eks. retskilder fra England og USA. Formen vil være korte oplæg afvekslende med øvelser og arbejde med deltagernes egne problemstillinger.

Faglige forudsætninger

Studerende på kandidatuddannelsen, som skal i gang med specialet, eller som er i gang.

Underviser

Marianne Tind, AU Library
Henrik Tvermoes, AU Library
Filip Kruse, Det Kgl. Bibliotek
Ved spørgsmål kontakt: mtind@au.dk

Litteratur

Ingen, men vi anbefaler, at du forbereder dine egne problemstillinger, og at du har afprøvet AU Librarys webside: http://library.au.dk før kurset.

Bedømmelse

Ingen eksamen

Kursus, AU Library, Bartholins Allé, AU Library, Fuglesangs Allé, Litteratur og informationssøgning, Aarhus BSS, Studerende