Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Introduktion til EndNote X8 for Windows og Mac

Kom godt i gang med programmet EndNote, der kan bruges til at holde styr på dine kilder og lave litteraturlisten for dig, når du skriver specialet.

07.06.2018 | Susanne Thrige

Dato ons 20 jun
Tid 09:30 11:00
Sted AU Library, Bartholins Allé, bygn. 1340, lok. 360
Tilmelding er lukket

Om EndNote:
EndNote er et referenceværktøj, AU tilbyder studerende og ansatte ved Aarhus Universitet. 

I EndNote bygger du en database op med litteratur fra f.eks. pensumlister, internettet, databaser m.m. Disse kilder kan du, vha. et add-in i Word, henvise til på en ensartet måde i dine skriftlige artikler, opgaver og lignende. Det betyder, at du slipper for manuelt at skulle skrive dine henvisninger i din tekst og oprette en litteraturliste. Alt dette kan du få EndNote til at gøre for dig, på en ensartet måde, ud fra de krav, der bliver stillet til netop din opgave.  

Kompatibilitet: 
EndNote er kompatibelt med Microsoft Word på både PC og MAC. Har du installeret Microsoft Office 365, skal Word være installeret lokalt på din computer. EndNote virker nemlig ikke sammen med Word Online. 

Målgruppe:  
Kurset retter sig primært mod specialestuderende på Psykologisk Institut

Bemærk:
Installér Endnote inden kurset og medbring din computer til kurset.
Studerende og ansatte på AU kan downloade EndNote fra AUs hjemmeside.

Kursus, AU Library, Bartholins Allé, Endnote, Aarhus BSS, Studerende