Upload i Theses@bss

!
OBS: Theses@BSS er midlertidig taget ud af drift. Skal du aflevere din afhandling, skal du i stedet sende den pr. mail til studyservice.bss@au.dk

De fleste studerende ved Aarhus BSS skal uploade specialer/afhandlinger (Kandidat, Master, Bachelor, HD) i Theses@bss ved at udfylde en formular. Det sker i forbindelse med aflevering af den trykte version af specialet/afhandlingen. Theses@bss er midlertidigt taget ud af drift og du skal i stedet sende din afhandling til studyservice.bss@au.dk.

Hvad skal uploades? 

Opgavetekst og bilag skal uploades som læsbare filer. 
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at aflevere bilag i trykt form, f.eks. hvis de ikke kan eller må konverteres digitalt. 
Bilag i papirform, på USB, CD-ROM/DVD kan indleveres til AU Library, Fuglesangs Allé. 
Det anbefales at uploade filerne i pdf-format.

Aflevering til studiekontor 

Til studiekontor eller sekretariat afleveres 2 trykte eksemplarer (til vejleder + censor) vedlagt din kvittering for upload i AU Library's afhandlingsportal. 

WISEflow

Hvis du skal uploade via WISEflow, skal du ikke aflevere 2 trykte eksemplarer. Du skal dog stadig uploade til Theses@bss. Læs mere om WISEflow.

Fortroligt speciale/afhandling 

Efter ønske fra flere virksomheder har man på Aarhus BSS præciseret fortrolighedsreglerne og procedurerne i forbindelse med specialer/afhandlinger, der ikke ønskes offentligt tilgængelige. 

Hvis specialet/afhandlingen ikke må være tilgængelig - hvis det eksempelvis indeholder virksomhedsfølsomme oplysninger – anbefales det, at der afgives en skriftlig erklæring herom fra virksomheden/organisationen.

Mere vejledning 

Vejledning i upload finder du i bibliotekets FAQ.

Har du yderligere spørgsmål, er du er altid velkommen til at kontakte AU Library, Fuglesangs Allé vedrørende aflevering af specialer/afhandlinger. Send en mail til biblioteket eller ring på tlf. 8716 4060.