Du er her: AU Library Materialer Særsamlinger Anskuelsestavler

Anskuelsestavler

Om samlingen

Biblioteket råder over en unik samling af anskuelsesbilleder, eller anskuelsestavler, som de også bliver kaldet. Samlingen består af cirka 12.500 danske og udenlandske anskuelsesbilleder primært fra perioden 1800-1950 – og er Europas største. Dens historie går tilbage til oprettelsen af Dansk Skolemuseum i 1887. På museet kunne lærerne møde og prøve det nyeste inden for datidens undervisningsteknologier – og materialer blev hentet ind fra ud- og indland. Efter lukningen af Dansk skolemuseum i 2008 er samlingen blevet ordnet og registreret og på det seneste også digitaliseret. 
Læs mere om historien bag samlingen her.

Anskuelsesbillederne var et pædagogisk redskab i 1800-tallets skoleundervisning. Opfattelsen var, at børn bedre forstod sammenhænge, begreber og omgivelserne i det hele taget, hvis de kunne se det ved selvsyn. Verden skulle anskueliggøres for børnene. Tavlerne skulle fungere som et udgangspunkt for samtale mellem lærer og børn om emner som f.eks. dyr, planter, kristne fortællinger og historiske begivenheder. Også billeder af hverdagsliv i by og på land var hyppige, ligesom scener fra fremmede og eksotiske lande. Tavler fra 1900-tallet har også emner som færdselslære, fysiske eksperimenter og sundhedslære. Særligt de ældste af anskuelsestavlerne viser i nogle tilfælde et idealiseret billede af verden og var således både opdragende og normdannende for de skolebørn, der blev undervist efter dem.

Anskuelsesundervisning fandt lejlighedsvist sted i danske skoler fra midten af 1800-tallet, men blev et obligatorisk og selvstændigt fag efter skoleloven i 1899, hvor det såkaldte Sthyrske Cirkulære fastlagde retningslinjer for folkeskolens fag og deres indhold. Den pædagogisk reformvenlige og aktive lærerinde Kirstine Frederiksen havde kort tid forinden skrevet en bog om anskuelsesmetoden, der lå til grund for cirkulærets retningslinjer. Faget var især beregnet på at udvikle de yngste skolebørns evner til at betragte, analysere og formulere sig om deres omgivelser; det var et alment dannende fag for de mindste elever. Selve anskuelsesmetoden blev dog også anbefalet i andre fag på ældre klassetrin, særligt naturhistorie, historie og håndarbejde. Her blev tavlerne hyppigt suppleret af modeller eller andre genstande som udstoppede dyr og oldsager. Tavlerne gik gradvist af mode efter 2. Verdenskrig efterhånden som det blev stadig billigere at producere undervisningsmaterialer i klassesæt.
Læs mere om anskuelsesbillederne og deres betydning ved Lars Qvortrup.

Danmarkse Pædagogiske Bibliotek deltager også i et EU-projekt vedrørende digitalisering af dele af samlingen. Se: historywallcharts.eu

Adgang til samlingen:
Der er ikke offentlig adgang til samlingen men man kan træffe aftale med biblioteket om at bese udvalgte tavler. Kontakt jens Bennedsen.

Digitale kopier:
Den del af samlingen som er digitaliseret stiller vi gratis til rådighed, send en mail.   
Tavler der ikke er digitale kan bestilles for 400 kr. plus moms. Bemærk at biblioteket ikke kan garentere for ophavsret i forbindelse med billederne, dette påhviler brugeren selv.

Udlån:
Udlån fra samlingen kan i udgangspunktet kun ske til museer eller andre institutioner som kan garantere for tavlernes sikkerhed, men da der findes mange dubletter kan der i nogle tilfælde dispenseres herfra.

Søg og se i samlingen her.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 13.03.2017

Databaser

Alfabetisk liste

?

Hjælp og vejledning

Søgetips

Spørg biblioteket

Åbningstider

Åbningstider

Øøv...!

Fandt du ikke det du søgte efter?

Vi skaffer det til dig