Særsamlinger

Anskuelses­tavler

Den tidligste form for visuel

undervisningsmateriale

Skolelove

Portal for lovgivning på

skoleområdet 

Stats­bibliotekets special­samlinger

Sognekort

Trøst-Hansens samling

- et historisk dokument over

lokale skoler og sognene.

Børnebøger

AU library, Campus Emdrup har

Danmarks største samling af børnebøger

udgivet siden ca. 1750.

Videnskabs-

historisk arkiv

Værdifuldt materiale fra danske videnskabsfolk, herunder Det videnskabshistoriske billedarkiv.