Patenter

Derwent Innovations Index
Adgang for studerende og ansatte ved Aarhus Universitet til mere end 14.800.000 patenter med links til citerede og citerende patenter, citerede artikler og patentdata kilder i fuldtekst

Esp@cnet 
Patenter, patentansøgninger, brugsmodelansøgninger og registrerede brugsmodeller i fuldtekst fra det Internationale Patentregister. Frit tilgængelig for alle

PVSonline – Patent – og Varemærkestyrelsen 
Danske patenter, patentansøgninger, brugsmodelansøgninger og registrerede brugsmodeller i fuldtekst fra Patent- og Brugsmodelregistret. Frit tilgængelig for alle

USPTO Patents Database 
Website med mulighed for at søge, læse og analysere patentdokumenter. Adgang til en stor mængde data og patentinformation - frit tilgængelig for alle

Information (and links) on patents 
(information om europæiske og amerikanske patenter)

Information (and links) on standards 
(information om danske standarder, ISO, ASTM)