Lånereglement for AU Library og Det Kgl. Bibliotek - Aarhus

AU Library og Det Kgl. Bibliotek - Aarhus er offentlige institutioner og består af betjeningsstederne ved
alle hovedområderne på Aarhus Universitet samt Det Kgl. Bibliotek - Aarhus.
Reglementet er fastsat i medfør af § 35 i Bekendtgørelse af Lov om Biblioteksvirksomhed nr.
914 af 20/08/2008.

Lånerregistrering

Låner skal være fyldt 18 år eller være indskrevet på Aarhus Universitet. Der kan dispenseres
fra denne regel. Man oprettes som låner ved henvendelse eller ved selvoprettelse. Låner skal
bekræfte oprettelsen for at blive aktiveret. Låner er ansvarlig for, at bibliotekssystemet
indeholder de aktuelle kontaktoplysninger, som bl.a. skal indeholde en e-mailadresse.

Lånerkort

Sundhedskort (sygesikringsbevis) anvendes som lånerkort. I enkelte tilfælde udstedes særlige
lånerkort.

Afhentning

Materiale til hjemlån skal enten bestilles/reserveres i bibliotekssystemet eller findes frem på
hylderne i de åbne biblioteker. Låner vil modtage en e-mail, når materialet er klar til
afhentning på det af låner ønskede afhentningssted (som udgangspunkt vil der være tale om
det af låner valgte ’favoritafhentningssted’).

Lån og Lånetid

Lånetiden er normalt 1 måned medmindre andet oplyses. Der kan i særlige tilfælde kræves
depositum før udlån.

Fornyelse af lån

Lånet kan forlænges, hvis materialet ikke er reserveret af anden låner. Fornyelse foregår via
bibliotekssystemet.

Aflevering

Aflevering kan foregå ved alle AU Librarys betjeningssteder. Ved overskridelse af afleveringsdatoen skal der betales et gebyr i medfør af § 28 i
Bekendtgørelse af Lov om Biblioteksvirksomhed nr. 914 af 20/08/2008.

Hjemkaldelse

Tre dage før udløb af lånetid vil der blive udsendt en påmindelse. Der udsendes derefter op til
to hjemkaldelser, hvorefter der udstedes en erstatningsfaktura inkl. håndteringsomkostninger.
Påmindelsen er en servicemeddelelse og er ikke en betingelse for gebyropkrævning.

Gebyrer

Gebyrets størrelse afhænger af antal lånte bøger eller andet materiale. Ved aflevering 8-30
dage efter afleveringsdato er gebyret 25 kr. pr. enhed, ved 31 dage eller mere er gebyret 50
kr. pr. enhed. Ved erstatningssager tillægges et administrationsgebyr på 150 kr. pr. erstatningssag.
Hvis en låner skylder 200 kr. eller derover i gebyrer, standses udlån midlertidigt, indtil det
skyldige beløb er betalt helt eller delvist. Låneren får besked herom i forbindelse med udlån.
En låner kan udelukkes fra at låne, såfremt vedkommende i væsentligt omfang har misligholdt
sin forpligtelse til at aflevere lånte materialer i ubeskadiget stand. Udelukkelse fra at låne på
biblioteket kan tillige finde sted, såfremt en bruger skylder at betale gebyr, der udgør 200 kr.
eller derover. Udelukkelse af en bruger sker med 7 dages skriftlig varsel.

Beskadiget eller bortkommet materiale

Hvis lånt materiale ikke afleveres eller er beskadiget, skal låneren betale udgifter i forbindelse
med nyanskaffelse eller reparation. Låner kan vælge selv at anskaffe et materiale til erstatning
af bortkommet eller beskadiget materiale – som udgangspunkt skal det nye materiale være
fuldstændig identisk med materialet som erstattes. Ved tilbagelevering af tidligere erstattet
materiale tilbagebetaler AU Library/Det Kgl. Bibliotek erstatningsprisen i en periode på 6
måneder fra oprettelse af erstatningskrav. AU Library/Det Kgl. Bibliotek kan dog i særlige
tilfælde vælge at tilbagebetale erstatningsprisen, selvom perioden på 6 måneder er
overskredet.

Fjernlån

Bestilling af materiale fra andre biblioteker foregår gennem det af låner valgte
’favoritafhentningssted’.
Materiale lånt fra biblioteker uden for samarbejdet AU Library/Det Kgl. Bibliotek er underkastet
de låneregler, som gælder på det långivende bibliotek.

Meddelelser fra AU Library og Det Kgl. Bibliotek

Kommunikation vedr. hjemkaldelser, reservationer, rykkere, fakturaer m.m. foregår
hovedsagelig via e-mail. Låner er ansvarlig for, at den angivne e-mailadresse til hver en tid er
gældende.

Aarhus d. 7. marts 2013

Opdateret d. 07. november 2017