Referencehåndtering for forskere

  • Henvis korrekt til dine kilder

Hvorfor er referencehåndtering relevant for mig?

Som forsker er håndtering af referencer/kilder yderst relevant. Referencehåndtering er at organisere de referencer, du arbejder med, og at henvise korrekt til dem i dine forskningspublikationer. 

En korrekt referencehåndtering kan sikre, at du undgår at plagiere andres værker. Dermed er du også med til at sikre andres ophavsret

Som forsker i Danmark skal du endvidere følge den nationale adfærdskodeks, som skal "hjælpe til at sikre troværdighed, integritet og dermed kvalitet i dansk forskning gennem fælles principper og standarder for god videnskabelig praksis". Kodeksen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danske Universiteter.

Hvis du vælger at anvende et referenceværktøj til din referencehåndtering kan du endvidere optimere din tid, idet et sådant værktøj automatiserer det meste af processen med at håndtere kilder. 

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp, så brug AU Library:

Referenceværktøjer

Gør det nemt at håndtere dine referencer - brug et referenceværktøj!

Studerende og ansatte på AU kan gratis anvende følgende værktøjer: RefWorks og EndNote - værktøjer, som supporteres af AU Library.

EndNote RefWorks
Web application
Desktop application
Plugin for MS Word
Plugin for Open Office
Windows/Mac operating system
Unlimited Storage
Share database
Mobile
iPad

Standarder/output styles

Uanset om du håndterer dine kilder manuelt eller du anvender et referenceværktøj, skal du vælge en metode til eller standard for hvordan disse skal opstilles. 

En output style definerer hvilke oplysninger, der skal være inkluderet i dine referencer og henvisninger. Stylen definerer også hvordan disse oplysninger skal præsenteres i dit skriftlige arbejde, både i den løbende tekst eller fodnoter samt i litteraturlisten.

Der findes mange forskellige styles, og det kan være en udfordring at finde ud af hvilken en, du skal vælge. Som forsker har det tidsskrift, du skriver til, som regel publiceret en vejledning i, hvordan du skal angive referencer i din artikel. 

Eksempler på styles: 

Særlige forhold på AU

  • Arts, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU): instituttet gør brug af American Psychological Association (APA) standard ved skriftlige opgaver. Læs mere.