Tidsskrifter - hvor skal jeg publicere?

Bedømmelse af tidsskrifters relevans

 • Genamics JournalSeek - På Genamics JournalSeek kan man slå enkelte tidsskrifter op, eller man kan få emneordnede lister over tidsskrifter. For hvert tidsskrift får man bl.a. link til tidsskriftets hjemmeside. På denne kan man så finde tidsskriftets Aims and Scope og Guide for Authors.
 • DOAJ - The Directory of Open Access Journals, DOAJ, har en tilsvarende funktionalitet som Genamics JournalSeek, men DOAJ medtager kun open access tidsskrifter.
 • Web of Knowledge - De emneordnede tidsskriftlister man får fra Genamics JournalSeek og DOAJ er afgrænset af meget brede keywords, derfor er de ikke altid præcise nok til at man kan se hvilke tidsskrifter der er relevante for et givet forskningsfelt. Til dette formål kan en simpel søgning i en af databaserne i the Web of Knowledge være mere effektiv:
  Foretag en søgning med et keyword eller en kombination af keywords, og klik så på Analyze Results, vælg Source Title under Rank the Records by this Field, og dan en liste over tidsskrifter sorteret efter hvor mange fund de indeholder.
  For eksempel giver en søgning på "mycorrhiza" i Web of Science 3.813 fund fordelt på op imod 500 tidsskrifter, men analysen viser at næsten en trediedel af fundene findes i de fem øverste tidsskrifter.
  Analyze Results-funktionen kan også bruges til at finde ud af hvor de “store navne” på dit felt publicerer.
 • Publish or Perish er et gratis software som distribueres af Harzing.com. Det kan foretage bibliometriske analyser af data fra Google Scholar og bruges til at bedømme tidsskrifters relevans såvel som impact. Hjemmesiden for Harzing.com indeholder desuden en samling artikler om forskellige aspekter af videnskabelig publicering.

Bedømmelse af tidsskrifters impact

 • ISI Journal Citation Reports - Impact Factor og Eigenfactor Score er to forskellige mål for hvor stor indflydelse et videnskabeligt tidsskrift har. Begge disse tal kan slås op i ISI Journal Citation Reports.
 • PURE - PURE-systemet indeholder en tidsskriftdatabase hvor de videnskabelige tidsskrifter er fordelt på to niveauer; almindelige peer reviewede tidsskrifter hører til på niveau et og tidsskrifter af højere kvalitet på niveau to.
  PURE's tidsskriftdatabase er ikke direkte tilgængelig; men en liste der viser niveaudelingen for 2011 findes som Excel-regneark
  Alternativt kan man tilgå den til enhver tid nyeste tidsskriftdatabase ved at gennemgå de første trin af registreringsproceduren for en tidsskriftartikel i PU:RE.
 • Publish or Perish (se ovenfor) er et interessant alternativ til ISI Journal Citation Reports på grund af en meget bredere tidsskriftdækning.