Den bibliometriske forskningsindikator

Den bibliometriske forskningsindikator er beregnet til at måle de danske universiteters forskningspublicering, og den vil indgå med 25 % vægt i en ny model for tildeling af universiteternes basisbevilling. Denne nye model skal være fuldt implementeret i 2012.

Den bibliometriske indikator er baseret på autoritetslister over videnskabelige tidsskrifter og videnskabelige forlag som anvender fagfællebedømmelse (peer review). Listen over fagfællebedømte tidsskrifter er delt i to niveauer; ordinære fagfællebedømte tidsskrifter hører til på niveau et, og tidsskrifter af højere kvalitet hører til på niveau to. 80% af tidsskriftartiklerne placeres på niveau et. Listen over forlag vil også blive niveaudelt; men denne opdeling er suspenderet for 2009 og 2010.

Følgende publikationstyper vil blive optalt: videnskabelige monografier, videnskabelige tidsskriftartikler, videnskabelige bidrag til antologier, tildelte patenter, PhD-afhandlinger og doktorafhandlinger. Monografier, bidrag til antologier og tidsskriftartikler vil kun blive talt hvis forlaget eller tidsskriftet findes på autoritetslisterne for forlag og tidsskrifter (Excel regneark). Et bidrag til en antologi som udkommer i en serie med ISSN, tælles som en tidsskriftartikel (se nedenfor hvad det betyder for antal publikationspoints).
Hver talt publikation resulterer i en vis mængde publikationspoints, og hvert universitets samlede antal points anvendes i beregningen af universitetets andel af finanslovsbevillingen.

En videnskabelig tidsskriftartikel udløser 1 point hvis den er publiceret i et tidsskrift på niveau et, og 3 points hvis den er publiceret i et tidsskrift på niveau to.
En videnskabelig monografi publiceret i 2008-2010 udløser 6 points. Fra 2011 udløser en monografi 5 eller 8 points afhængig af niveau.
Et bidrag til en antologi publiceret i 2008-2010 udløser 0,75 points. Fra 2011 udløser det 0,5 eller 2 points afhængig af niveau.
En ph.d.-afhandling udløser 2 points og en doktorafhandling 5 points.
Et patent udløser 1 point.

For publikationer med mere end én forfatter, hvor forfatterne kommer fra forskellige universiteter, skal de optjente points fordeles mellem universiteterne i forhold til antallet af forfattere fra hvert universitet. I sådanne tilfælde ganges antallet af points med 1,25. En tidsskriftartikel med to forfattere der begge kommer fra universitet A, udløser således 1 point til universitetet, mens en tilsvarende artikel med en forfatter fra universitet A og en fra universitet B udløser 0,625 points til hvert universitet. Der er en minimumsgrænse som betyder at et universitets andel af pointene for en publikation med forfattere fra to eller flere universiteter altid vil være mindst 1/10.

Et publikationspoint optjent I 2008 udløser 1.700 kr til universitetet i 2010. Et point optjent i 2009 forventes at være ca. 15.000 kr værd i 2011, og værdien af et point optjent i 2010 forventes at blive ca. 30.000 kr i 2012.