Open Acces

Open Access er en mulighed for forskere for at gøre deres publikationer gratis tilgængelige på internettet. Tankegangen bag Open Access er, at forskning skal være frit tilgængelig for befolkningen og fremme samarbejdet mellem universiteterne og erhvervslivet.

Hvis du som forsker vælger at udgive via Open Access, ændres din ophavsretlige beskyttelse til værket ikke.   

Ved Aarhus Universitet opfordrer man også til, at forskningspublikationer udgives som Open Access.

Læs mere om Open Access på AU.