Ansattes ophavsret

Som forsker frembringer du resultater, der normalt udgives som tekster, tabeller, grafer, illustrationer mv. Disse vil sædvanligvis være beskyttet ophavsretligt.

Med mindre der er aftalt andet i forbindelse med din ansættelse, så vil du som forsker ved universitet typisk have ophavsretten til de værker, som du frembringer i forbindelse med din forskning.  

Det er vigtigt, du er opmærksom på, i hvilket omfang du vil overdrage din ophavsret til andre. Det gælder fx, når du publicerer.  Læs mere om ophavsret i forbindelse med publicering