ORCID

ORCID

ORCID (open researcher and contributor id) tilbyder et unikt og permanent identifikationsnummer som adskiller dig fra andre forskere. ORCID iD kan integreres i centrale forskningsworkflows som indsendelse af manuskripter eller fondsansøgninger og kan herigennem automatisk knytte alle dine forskningsaktiviteter sammen, så du bliver synlig.

ORCID iD tilbyder et unikt identifikationsnummer til hver forsker, der vil være med til at skelne mellem to forskellige personer med samme navn eller at samle publikationer, der er skrevet af den samme person, men er publiceret under forskellige navne.

Et ORCID iD er ikke personfølsomt og kan derfor deles offentligt. Derudover kan dit ORCID iD følge dig igennem hele din karriere uanset hvor mange gange du skifter job. Din profil på ORCID.org vil således indeholde alle dine CV- og publikationsoplysninger. Profilen vil også kunne holde styr på alle dine tidligere emailadresser, så samarbejdspartnere altid vil kunne få adgang til dine seneste kontaktoplysninger ved at søge på den emailadresse, de kender.

Hvis du allerede har et unikt forskeridentifikationsnummer, som f.eks. Thomson Reuters Researcher-ID skal du ikke fortvivle. Du kan med ganske få klik koble de to identifikationsnumre med hinanden og høste fordelene med ORCID iD, der ikke er bundet til ét kommercielt forlag, men derimod tillader udveksling af informationer på tværs af flere platforme.

Med et ORCID iD vil du således på sigt kunne slippe for at indtaste de samme oplysninger igen og igen på tværs af forskningsregistreringssystemer, fondsansøgninger o.l. Du vil kunne spare tid og samtidig være sikker på, at dit arbejde altid kan henføres dig.

Kilde: Startpublicering.nu (ændret fra den oprindelige)

Det nationale ORCID-projekt

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) har bevilget støtte til projektet ”Forskningsdokumentation og kommunikation til støtte for innovation og vækst”, der løber over de næste to år. Projektet har flere delprojekter, hvoraf implementering af ORCID i Danmark er et af disse.

AU Library indgår i et konsortium af danske universitetsbiblioteker og tilbyder herigennem support og vejledning til AUs forskere til at oprette og anvende ORCID.

Læs mere om projektet på orcid.dk

Hvad er ORCID?


Sådan gør du

Det er hurtigt at sætte dit ORCID iD op og du kan selv bestemme hvor mange af dine oplysninger, der må være synlige og hvilke oplysninger, du tillader at udveksle mellem systemer.

  1. Opret dit ORCID iD via PURE eller på orcid.org/register
  2. Importer eventuelt dine publikationer og tilføj CV-oplysninger via de automatiske import wizards.
  3. Brug dit ORCID iD, når du ansøger om midler, indsender manuskripter eller deler dit CV.

Læs mere om ORCID iD i Danmark på orcid.dk eller kontakt dit lokale bibliotek.

Derudover har AU Library lavet en række guides, således at du nemt kan komme igang med at bruge ORCID