Du er her: AU Library Forsker Bibliometri

Bibliometri for forskere

  • Information om bibliometri og bibliometriske analyser

Hvad er bibliometri?

Bibliometriske analyser er kvantitative undersøgelser af publikationer og publiceringsmønstre.

Analyserne resulterer ofte i indikatorer, der i stigende grad anvendes til at belyse forskeres eller publikationers indflydelse og udbredelse. Indikatorer bør ikke stå alene som målestok for forskningskvalitet.

Bibliometriske analyser spænder fra simple optællinger af f.eks. en institutions eller forfatters publikationer til forskellige typer af citationsanalyser.

Anvendelsesmuligheder

Bibliometriske analyser og indikatorer kan f.eks. benyttes i forbindelse med fundraising, udvikling af publiceringsstrategier eller afrapportering i forbindelse med afslutning af projekter.

Bibliometriske analyser kan også anvendes til at kortlægge og visualisere strukturen inden for nye som gamle forskningsområder, vise hvor det nuværende fokus ligger inden for et givent forskningsemne eller vise hvilke forskere eller institutioner, der ofte samarbejder inden for forskellige forskningsfelter.

H-index

H-index er en bibliometrisk indikator, der sammenholder publikationer og citationer for én forfatter. Indikatoren er meget udskældt og der findes flere kilder til beregningen af h-index.

Tidsskriftsindikatorer

Der findes en lang række forskellige indikatorer for tidsskriftsimpact, der bl.a. kan benyttes til at sammenligne forskellige tidsskrifters prestige og indflydelse. Den hyppigst brugte er Journal Impact Factor, som findes i Journal Citation Reports.

Citationer

Citationer anvendes ofte som indikator for forskningsimpact. Det er typisk databaserne Web of Science og Scopus der anvendes til citationsanalyser.

Altmetrics

Altmetrics (social media impact) er nye mål for impact, baseret på data fra sociale medier, såsom blogindlæg, tweets, bookmarks og downloads. Altmetrics er mere øjeblikkelige mål, modsat citationsoptællinger, der følger det naturlige publiceringsflow, og derfor ofte lader vente på sig.

Den bibliometriske forskningsindikator

Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) anvendes til performancebaseret fordeling af basismidler til og mellem de danske universiteter.

PURE

PURE er Aarhus Universitets Institutional Repository. En forskningsdatabase, som bruges til at indsamle, vedligeholde og synligøre publikationer m.m. fra Aarhus Universitet. Find mere information på PURE's hjemmeside.

Publiceringsnavne og publiceringsadresser

For at kunne udarbejde dækkende bibliometriske analyser er det vigtigt, at publikationer udgives med entydige og unikke adresseinformationer, og at forfatterne er lette at identificere. Ved at oprette et unikt forsker id (f.eks. ORCID), gør du det let for andre at skelne dig fra andre forskere, og sikrer dig hermed, at du får anerkendelsen for dit arbejde. Du kan også sørge for, at du og dine kolleger systematisk angiver ensartede adresseinformationer på jeres publikationer, således at de kan henføres til både universitetet, fakultetet, instituttet og eventuelle forskningsgrupper og/eller sektioner.

Vi tilbyder

AU Library rådgiver og udarbejder bibliometriske analyser for ledere og medarbejdere ved Aarhus Universitet.

Kontakt AU Library hvis du har konkrete ønsker til en analyse, eller hvis du ønsker rådgivning om de muligheder, som findes.

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp, så brug AU Library:

Bibliometriske indikatorer

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 28.03.2017

Databaser

Alfabetisk liste

?

Hjælp og vejledning

Søgetips

Spørg biblioteket

Åbningstider

Åbningstider

Øøv...!

Fandt du ikke det du søgte efter?

Vi skaffer det til dig