FOR DIG SOM
FORSKER

For forskere

AU Library tilbyder en lang række services til dig som forsker. Det kan være alt fra hjælp til at få de nødvendige materialer hjem til din forskning, til hjælp med publicering af din forskning gennem de rigtige kanaler. Skulle der være enkelte specifikke services, du mangler, er du mere end velkommen til at kontakte AU Library, så forsøger vi gerne at hjælpe dig.

Forslag til indkøb

Har du forslag til bøger som du mener, at AU Library bør have tilgængelige på biblioteket?

Kontakt AU Library

Er der noget AU Library kan hjælpe dig med, så brug din kontaktbibliotekar eller dit lokale betjeningssted.


Udgivelse

Publicering

AU Library har en række eksperter, som kan hjælpe dig, når det kommer til at få publiceret dine udgivelser. Uanset om det skal være i elektronisk form eller i papirform.

Ophavsret

Har du styr på rettighederne, når du inddrager andres værker i din forskning? Og er du opmærksom på dine egne rettigheder, når du skal publicere din egen forskning? Hvis ikke, kan AU Library hjælpe dig.

PURE

PURE er Aarhus Universitets Institutional Repository. En forskningsdatabase, som bruges til at indsamle, vedligeholde og synligøre publikationer m.m. fra Aarhus Universitet. Find mere information på PURE's hjemmeside.

Bibliometri

Har du brug for et indblik i dit felt, eller gennemslagskraften af et enkelt tidsskrift, en bestemt publikation? AU Library tilbyder hjælp med analyser (f.eks. H-index, BFI, citationsanalyser m.m.).

Open Access

Open Access kan hjælpe dig med at gøre dine videnskabelige publikationer tilgængelige online og dermed mere synlige.

ORCID

AU Library tilbyder hjælp og vejledning i brugen af ORCID, så du du altid kan holde styr på dine publikationer og udgivelser.

Plagiering

Er du nervøs for, om du er kommet til at plagiere i en artikel, undrer du dig over, hvad god videnskabelig praksis er, har AU Library samlet de ressourcer, der kan give dig svar på disse spørgsmål, og meget mere.


Særligt

Informationssøgning

Har du brug for hjælp til at finde litteratur eller ressourcer til din forskning, kan AU Library være behjælpelig.

Piktogram - referencehåndtering

Referencehåndtering

AU Library stiller en række referenceværktøjer til rådighed for alle ansatte og studerende ved Aarhus Universitet. 

Fjernadgang - piktogram

Hjemmeadgang

Ansatte og studerende på Aarhus Universitet kan tilgå alle AU Library's ressourcer hjemmefra, - via AU Library's fjernadgang.

Kontakt AU Library

Er der noget AU Library kan hjælpe dig med, så brug din kontaktbibliotekar eller dit lokale betjeningssted.