Litteraturliste efter Politicas standard

Uddrag fra "Skrivevejledning for Politica" (14. september 2016)

Litteratur: Løbende litteraturhenvisninger angives i brødteksten med parentes (Slothuus, 2010: 25). Ved henvisninger til værker af to og tre forfattere skrives alle forfatterefternavne adskilt af komma og ”og” (Petersen, Slothuus og Togeby, 2010: 530). Ved fire eller flere forfattere angives i brødteksten kun første forfatter samt ”et al.” (Petersen et al., 2007: 31). Litteraturlisten angiver forfatter (hvor fornavnene skrives helt ud), udgivelsesår (i parentes), titel, udgivelsessted og forlag. Uanset antallet af forfattere skrives alle forfattere i litteraturlisten. Med undtagelse af førsteforfatteren skrives forfatterenes fornavn før efternavn (fx Petersen et al. (2007) og Mouritsen (2009) i nedenstående eksempler). Ved artikler og bogkapitler angives tillige sidetal. Ved internethenvisninger refereres til ophavet til den anvendte information (fx Bush (2003) i nedenstående eksempel). Sidst i referencen angives tidspunkt for, hvornår forfatteren har fundet hjemmesidens stof. Som hovedregel skal internethenvisninger være fuldstændige og baseret på permalinks (herom, se Wikipedia). Ved meget komplekse hjemmesideoplysninger med specialkoder skal man henvise til hovedhjemmesiden indledt med http://

Eksempler til litteraturlisten:


Bog:

Togeby, Lise (2003). Fra fremmedarbejdere til etniske minoriteter. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Bogkapitel:

Mouritsen, Per (2009). Den nationale borger, pp. 80-86 i Jens Blom-Hansen og Jørgen Elklit (red.), Perspektiver på politik. Aarhus: Academica.

Tidsskriftsartikel med én forfatter:
Midtgaard, Søren Flinch (2011). Retfærdighedens omstændigheder. Politica 43 (3): 334-351.

Tidsskriftsartikel med flere forfattere:
Petersen, Michael Bang, Rune Slothuus, Rune Stubager og Lise Togeby (2007). Hvem fortjener velfærd? Danskernes syn på kontanthjælp til unge, ældre og indvandrere. Politica 39 (1): 31-48.

Internethenvisning:
Bush, George W. (2003). President Bush Addresses United Nations General Assembly, Office of the Press Secretary, September 23. The United Nations, New York. www.whitehouse.gov/news/releases/2003/09/20030923-4.html (28. januar, 2008).