Stærkstrøm

Artikler

ACM Digital Library
Artikler i fuldtekst fra tidsskrifter, papers, nyhedsbreve, conference proceedings m.v. udgivet af ACM (Association for Computing Machinery). Databasen dækker blandt andet datalogi, computer, elektronik, elektroteknik, IKT, grafik, multimedier, software og programmering.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

Emerald
Henvisninger til artikler inden for alle emner. Du kan læse mange artikler i fuldtekst. Artikler, der ikke er elektronisk adgang til, kan du bestille kopier af på biblioteket.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

Engineering Village - Compendex
Artikler inden for alle ingeniørfaglige emner med særlig fokus på: bioteknik, bygningsteknik, computer, elektroteknik, elektronik, kemi, maskinteknik, materialer og produktionsteknik. Du får et kort resume af artiklerne, og henvisning til hvilke tidsskrifter de findes i. Du kan læse enkelte artikler i fuldtekst, og du kan søge efter artikler fra 1969 og frem. Du kan bestille kopier af artiklerne på biblioteket.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

Google Scholar 
E-bøger, E-tidsskrifter, afhandlinger, preprints, patenter og rapporter. Endvidere henvisninger til artikler, bøger og afhandlinger.
Google Scholar dækker alle emner.

IEEE / IET Electronic Library (IEL)
Artikler inden for elektroteknik, elektronik, IKT, datalogi, computer og meget mere.
Adgang via AU's netværk eller VPN.

Inspec
Hvad kan du finde? Artikler inden for emnerne elektro og IKT, med særlig fokus på: computer, elektronik, elektroteknik, fysik, IT, materialer og styrings- og reguleringsteknik. Du får et kort resume af artiklerne, og henvisning til hvilke tidsskrifter de findes i. Du kan læse enkelte artikler i fuldtekst, og du kan søge efter artikler fra 1969 og frem. Du kan bestille kopier af artiklerne på biblioteket.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

Science Direct

Artikler i fuldtekst fra 1995 og frem fra forlaget Elsevier. Du søger i alle emner, men du har mulighed for at afgrænse din søgning til ingeniørfaglige emner. Du kan bestille kopier af artiklerne fra før 1995 på biblioteket.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

SpringerLink 
Artikler i fuldtekst fra 1995 og frem, samt henvisninger til artikler. SpringerLink dækker alle emner.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

Bøger

Arbejdstilsynet - regler
AT-vejledninger, lovgivning (dvs. bekendtgørelser, cirkulærer, direktiver, domme etc.) og Tekniske forskrifter i fuldtekst.

Bibliotek.dk
Henvisninger til bøger og E-bøger, E-tidsskrifter, artikler i fuldtekst og henvisninger til artikler. Du søger i alle danske biblioteker, og bibliotek.dk indeholder mere end 11 millioner poster. Hvis du er oprettet som låner ved AU Library, kan du på biblioteket afhente det du bestiller.
Bibliotek.dk dækker alle emner.

ETDE World Energy Base 
Artikler i fuldtekst, e-bøger, henvisninger til artikler og rapporter inden for emnerne: energi og miljø.

Google Scholar
E-bøger, E-tidsskrifter, afhandlinger, preprints, patenter og rapporter. Endvidere henvisninger til artikler, bøger og afhandlinger. Google Scholar dækker alle emner.

Morgan & Claypool Collections I, II, III, IV, V & VI : Synthesis Digital Library of Engineering and Computer Science
Der er tale om en E-bogssamling inden for emnerne datalogi og ingeniørvidenskab, herunder software, antenner, matematik, algoritmer, kunstig intelligens, netværk, databehandling, data mining, signalbehandling, informatik, biomedicin, stærkstrøm og meget mere. E-bøgerne er udarbejdet af eksperter inden for de respektive områder, og giver en opsamling af viden og udvikling inden for den pågældende e-bogs tema.
Du kan søge på tværs af alle 6 samlinger, og der er markeret med grønt ud for de ressourcer der er adgang til.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

Sikkerhedsstyrelsen
Stærkstrømsbekendtgørelsen, Gasreglementet og Elrådsmeddelelser i fuldtekst.

SpringerLink E-bøger
E-bøger indenfor bioteknik, computer, elektronik, fysik, IT, kemi, matematik og styrings- og reguleringsteknik. Bøgerne er fra 2005 og frem.
Hvordan får du adgang? Via AU’s netværk eller VPN.