Fagets ressourcer

Bibliografier / databaser

 • Bibliographies in Rhetorical Theory and Criticism
  Udarbejdet af Margareth D. Zulick, Wake Forest University, North Carolina
 • ProQuest Research Library
  Multidisciplinær tidsskriftsdatabase, der indekserer ca. 5.000 tidsskrifter heraf mere end 3.500 fuldteksttidsskrifter. Et vist overlap med Academic Search Elite.
 • Scopus
  Basen indeholder referencer til artikler og konferenceberetninger fra et stort antal internationale, peerreviewede tidsskrifter inden for alle fagområder En del artikler findes fuldtekst. Artiklerne i Scopus har abstracts og søgeord og titel på engelsk, uanset artiklens publiceringssprog.
  Scopus er tillige et citationsindeks, hvor man både kan finde de værker en given artikel citerer og finde artikler, der citerer det givne værk. Citationsindekset i Scopus er således bagud- såvel som fremadrettet. Citationsindeks er især anvendelig indenfor natur- og samfundsvidenskaberne. Fra 1966 ff. 
 • Communication & Mass Media Complete
  Basen består af to sammenlagte bibliografier, som tidligere udkom særskilt; CommSearch og Mass Media Articles Index, samt en række tidsskrifter i fuldtekst inden for kommunikation og massemedier. CMMC henvender sig til kommunikations- og medieforskere inden for alle fag. Basen er under opbygning og udvidelse. For tiden indekseres 600 tidsskrifter, hvoraf der er fuldtekstadgang til 285. 1915-
 • Communication Abstracts
  Elektronisk udgave af den trykte bibliografi (findes på SB), med fuldtekstadgang til en stor del af de materialer, den henviser til. Dækker massekommunikation, samtaleanalyse, organisatorisk kommunikation, journalistik, medier mm. Overvejende referencer til tidsskriftsartikler, men medtager tillige rapporter og bøger (dog ikke fuldtekst). Basen er en CSI-database, hvilket betyder at der kan samsøges med MLA og
  Philosopher's Index (se nedenfor).
 • MLA – Modern Language Association
  Dækker emnerne litteraturvidenskab, sprog, lingvistik, retorik og komposition. Indeholder referencer til bøger, tidsskrifter, konferencer mm. Basen er en CSI-database, hvilket betyder at der kan samsøges med Communication Abstracts og Philosopher's Index. 1963-
 • International Philosophical Bibliography
  Elektonisk udgave af den trykte bibliografi International Philosophical Bibliography. Referencer til bøger, tidsskriftsartikler og boganmeldelser.
 • Philosoper’s Index
  The Philosopher's Index indeholder referencer med abstracts (resumeer) til artikler og bøger inden for filosofi og tilgrænsende områder – æstetik, etik, logik, politisk filosofi, videnskabsteori , religionsfilosofi, retorik mm.Basen er en CSI-database, hvilket betyder at der kan samsøges med MLA og Communication Abstracts
  Philosopher's Index (se nedenfor). Bibliografien dækker amerikansk litteratur fra 1940- og litteratur udenfor Amerika fra 1967-. Opdateres kvartalsvis.

   Opslagsværker - se under Ordbøger og opslagsværker i menuen tv.!

E-bøger

 • Ebrary
  E-bogsdatabase, der indeholder nyere faglitteratur indenfor for samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora, inklusive opslagsværker og kort. Værkerne er overvejende på engelsk og fra anerkendte engelske og amerikanske forlag. Tyngdepunkter er samfundsvidenskab og naturvidenskab, samt sprog og litteratur inden for de humanistiske videnskaber. Bøgerne kan søges i biblioteksbasen eller via selve e-brary-databasen. Selve databasen er velegnet som et stort opslagsværk, hvor der kan søges på tværs i alle bøger. Systematisk emneindgang via 'All-subjects'-knappen'  1990 ff.

Webressourcer: