Fagside for Psykologi

Introduktion

Fagsiden præsenterer udvalgte ressourcer inden for psykologi. Kontakt fagredaktørerne, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

 

 

Godt sted at starte - Vigtige kilder

Centrale kilder

Databaser

  • PsycINFO
   Standarddatabase inden for primært psykologi og psykiatri. Ca. 3 mio. referencer.  Quickguide.
  • PubMed
   Meget omfattende bibliografisk database, der dækker bl.a. medicin og psykiatri, ca. 26 mio. referencer. Quickguide.
  • Scopus
   Scopus er både artikelbase og citationsindeks. Tværvidenskabelig. Tidsdækning 1960-. CA. 65 mio. referencer. Alle artikler i PubMed er også søgbare i Scopus. God base til tværfaglige emner.
  • PsycArticles
   Fuldtekstdatabase med artikler fra ca 100 psykologiske tidsskrifter udgivet af primært American Psychological Association. Dækker psykologi bredt. Referencerne er også søgbare i PsycINFO.
  • Eric (Educational Resources Information Center)
   Supplement til PsycInfo på det pædagogiske og uddannelsesmæssige område.
  • Embase
  • Biomedicinsk/ farmakologisk database. Vigtigt supplement til PubMed, selv om der er et stort overlap mellem de to databaser.
  • Cochrane
   Information om effekten af en given behandling (evidensbaseret). Cochrane indsamler, vurderer krtitisk og sammenfatter information om virkninger af behandling og forebyggelse.
  • PEP (Psychoanalytic Electronic Publishing)
   Tekstarkiv med fuldtekstadgang til psykoanalytiske litterære klassikere, bl.a. Freuds samlede værker på tysk og i en engelsk oversættelse. Tidsdækning 1871-.
  • Emerald
   Relevant database ifm. bl.a. ledelses-, management- og organisationspsykologi. Der er adgang til fuldtekst i alle tidsskrifter og de fleste bøger. Tidsdækning 1989-.
  • ProQuest Social Sciences
   Søgning på tværs af tyve “social science databaser”,incl. Sociological Abstracts og PsycInfo. Du får mange referencer, når du søger i denne samling. Vi anbefaler, at du anvender “Advanced search” og bruger søgefeltet ”Anywhere except full text”.
  • Web of Science (WoS)
   Artikelbase og citationsindeks. Tværvidenskabelig base med en unik emneindgang til international akademisk litteratur (især amerikansk), da den muliggør kædesøgning via de registrerede artiklers referencelister. Der kan vælges mellem 5 forskellige baser. Ca 54 mio. referencer. Delvis fuldtekst. Tidsdækning 1900-. God base til tværfaglige emne.
  • Se alle psykologi-databaser ved AU Library
  • Se også fagsiden for  ’Pædagogisk psykologi’ ved AU Library – Emdrup
  • Se også fagsiden for ’Psykiatri’ ved AU Library – Psykiatri
   Her kan du fx se et udvalg af de organisationer, der udgiver ’Kliniske Retningslinjer’

Encyklopædier

Se mere om encyklopedier

Guides

 • BAC-up
  Preben Bertelsens håndbog til bac-opgaven.
 • Ordliste
  Ord og begreber om referencer.
 • Quickguide til PsycINFO
 • Quickguide til PubMed
 • RefWorks
  Referencehåndteringsprogram, der hjælper dig med at holde styr på den litteratur du bruger i dine opgaver.
 • Scribo
  Interaktiv spørgeguide. Brug den når du skal i gang med en større skriftlig opgave.
 • AU Studypedia
  Au Studypedia indeholder information om at studere, om informationssøgning, om krav til universitetsopgaver og om at skrive universitetsopgaver.
 • Tjekliste
  10 gode råd til litteratursøgning i forbindelse med speciale.

  Nordiske kilder

  Danmark

  • Bibliotek.dk 
  • Bøger og tidsskrifter, der findes på danske folke- og forskningsbiblioteker. Bibliotek.dk giver alle, der er registreret som låner på et bibliotek, mulighed for at bestille de materialer, der er registreret i databasen.    
  • Den Danske Forskningsdatabase
   Referencer til danske forskningspublikationer (artikler, papers, afhandlinger, bøger, kapitler i bøger, rapporter m.m.) fra danske universiteter især, men også fra andre højere læreanstalter, sektorforskningsinstitutioner, forskningsråd etc.
   Der er af og til fuldtekstadgang i form af open access (fri adgang) til publikationerne.
   Basen kan bruges til at lokalisere ekspertise, finde litteratur inden for bestemte fagområder og oplysninger om forskningsaktiviteter.
   Basen er dog ikke 100% dækkende

  Norge

  • Cristin
   Den norske parallel til Den Danske Forskningsdatabase.
  • Idunn
   Norske tidsskriftartikler i fuldtekst.
  • Nora
   Norske forskningspublikationer: Artikler, afhandlinger, bøger, forskningsrapporter, specialer. 
  • NORART
   Artikler i norske og nordiske tidsskrifter.
  • Oria
   Her kan du søge i norske fag- og forskningsbiblioteks ressourcer: bøger, artikler, tidsskrifter, hovedopgaver m.m.

  Sverige

  • Libris
   LIBRIS er det svenske nationalbiblioteks og de svenske forsknings- og universitetsbibliotekers fælles biblioteksbase med svensk litteratur tilbage til 1600-tallet: bøger, tidsskrifter, artikler, noder, kort, elektronisk materiale m.m.    

  Ordbøger

  Literature reviews

   

  Litteratur om at skrive literature reviews og software til at håndtere processen.

  Fagredaktører

  Kurser

  ons 16 aug
  10:15-12:00 | AU Library, Bartholins Allé, bygn. 1340, lok. 360
  Litteratursøgning for kandidatstuderende på Psykologi
  Skal du i gang med dit speciale eller en anden større skriftlig opgave - og har brug for hjælp til din litteratursøgning?

  Mere information

  Referencehåndtering på Psykologi

  Psykologisk Institut gør brug af standarden APA 6th edition (American Psychological Association) ved skriftlige opgaver.

  Semesterhylden

  Se hvilke bøger der er opstillet på semesterhylden lige nu.

  Specialer

  Find frem til specialer fra Psykologisk Institut.


  Ophavsret

  Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lign. 

  Informationssøgning

  Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

  Mere til dig som studerer

  Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.