Du er her: AU Library Fagsider Pædagogisk antropologi

Fagside for pædagogisk antropologi

Introduktion

Pædagogisk antropologi handler om at analysere kulturelle forhold og sociale processer i pædagogiske sammenhænge (eller i et pædagogisk perspektiv). Gennem etnografiske undersøgelser analyseres menneskers perspektiver, handlinger og relationer, som de formes og kommer til udtryk i hverdagsliv og uden for institutioner.

Godt sted at starte - Vigtige kilder

Opslagsværker

 • Sociologisk leksikon 
  Beskrivelser af sociologiens grundbegreber, undersøgelsesområder, metoder, videnskabsteori og betydningsfulde teoretikere. Red.: Steen Nepper Larsen m.fl.  

 • Dictionary of the social sciences 
  Collecting anthropology, sociology, political science, economics, human geography, cultural studies, and Marxism in one volume  

 • Encyclopedia of social measurement 
  The Encyclopedia of Social Measurement excellently covers and integrates both qualitative and quantitative approaches to social science and social measurement (online)

 • The Routledge Encyclopedia of social and cultural anthropology (Login for adgang)
  socialantropologi; kulturantropologi; opslagsværker (online) 

 • Blackwell 
  Blackwell Encyclopedia of Sociology Online gives you instant access to the most authoritative and up-to-date scholarship in the field of sociology. (online)  

 • Den store Danske Encyklopædi 
  Den Store Danske er et leksikon, der giver svar på det meste – et nationalt referenceværk. (online)  

 • Dictionary of Sociology 
  With terms taken from sociology and the related fields of psychology, economics, anthropology, philosophy, and political science, it provides widespread coverage of all aspects of sociology, from adaptation to zero tolerance. (online)  

 • Leksikon for det 21. Århundrede 
  Leksikonet rummer over 3200 opslag på emner, de etablerede leksika slet ikke nævner, eller hvor de skriver noget sludder. Det gælder først og fremmest bevægelserne - græsrodsorganisationerne -, men også begreber, lande og personer. (online)  

 • Wikipedia 
  er et flersproget, encyklopædi-projekt, som er baseret på frit indhold og en åben redigeringsmodel. (online) 

 • Companion to the Anthropology of Education (Levinson, Pollock  - Routledge) 

 • Social and Cultural Anthropology: The Key Concepts (Rapport 2014) 

 • Anthropology in Theory: Issues in Epitemology (Moore and Sanders  (2006) Blackwell 

 • An introductory reader – fx. Large Issues, Small Places (Hylland Eriksen) – Or Cultural Anthropology. A Contemporary Persepctive (1997, R. Keesing Wadsworth Publishing).

  Databaser

  • Anthrosource 
   Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til American Anthropological Associations publikationer inden for antropologi, etnografi og arkæologi. Alle årgange, fra første til seneste, er med.   

  • Anthropology Plus 
   Den mest omfattende bibliografi inden for antropologi. Er en sammenlægning af bibliografierne Anthropological Literature fra Harvard University og Anthropological Index fra Royal Anthropological Institute. Indekserer tidsskrifter, bøger, rapporter, antologier og nekrologer. Dækker perioden fra slutningen af 1800-tallet til i dag. Samtlige kernetidsskrifter indekseres sammen med en lang række mindre kendte publikationer fra hele verden. 

  • Scopus 
   Scopus dækker sundhedsvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab og i tiltagende grad også humaniora (især europæisk humaniora og medicinsk antropologi). 

  • Web of Science 
   Web of Science (WoS) er en artikelbase og et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag. Den indeholder bl.a. disse baser:  
   • Science Citation Index Expanded 
   • Social Sciences Citation Index 
   • Arts & Humanities Citation Index  

  • Proquest social sciences Journals 
   Søger i tyve databaser inden for samfundsvidenskaberne  

  • Sage Journals 
   E-tidsskriftsbase med videnskabelige, peerreviewede tidsskrifter inden for samfundsvidenskab, humaniora, naturvidenskab og teknik. 
   Der er adgang til tidsskrifterne fra de nyeste numre, mens det varierer fra tidsskrift til tidsskrift, hvor langt adgangen går tilbage i tiden.  

   Hovedkilder til viden

   • Bibliotek.dk
    Danmarks nationale biblioteksbase. Indeholder henvisninger til alle danske folkebibliotekers og forskningsbibliotekers materialer.
   • ERIC (Educational Resources Information Center) 
    Den mest omfattende undervisnings- og pædagogiske bibliografi I verden med henvisninger til tidsskriftsartikler, bøger konferencepapirer mv., inden for alle pædagogikkens discipliner og anden pædagogisk relateret litteratur. 
   • PsycINFO
    International base. Referencer til publikationer inden for psykologi samt publikationer med psykologiske aspekter inden for discipliner som medicin, psykiatri, sygepleje, sociologi, uddannelse, farmakologi, fysiologi, antropologi, økonomi og jura. Der er fuldtekstadgang til artiklerne fra PsycArticles
   • Scopus
    Bred database dækker alle fag. Scopus er både artikelbase og citationsindeks. Scopus indekserer flere tidsskrifter end nogen anden base, og den meget omfattende indeksering og efterbehandling af citerede artikler gør Scopus til et rigtig godt alternativ til mere fagspecifikke databaser. Scopus dækker sundhedsvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab og i tiltagende grad også humaniora (især europæisk humaniora og medicinsk antropologi.
   • WorldCat
    International biblioteksdatabase (incl. danske,  nordiske og tyske udgivelser. Her søger du i mere end 10.000 biblioteker i hele verden.

    Yderligere kilder

    • Bibsys
     Det fælles bibliotekskatalog for de norske universitetsbiblioteker, nationalbiblioteket og en række fagbiblioteker.
    • DIVA
     DIVA portal er en fælles søgetjeneste for forskningspublikationer og studenteropgaver produceret ved 30 undervisningsinstitutioner i Sverige og Norge.
    • FIS Bildung Literaturdatenbank
     Bibliografien FIS Bildung Literaturdatenbank henviser til artikler, bøger, kapitler i bøger, ”gråt materiale” og online dokumenter inden for alle områder af pædagogik og uddannelse internationalt. Indholdet er fortrinsvis tysk og der er fuldtekstadgang til en del. Basen opdateres regelmæssigt.
    • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
     Online katalog der registrerer og giver giver gratis adgang til open access forskning af høj kvalitet og peer-reviewede tidsskrifter.
    • JSTOR
     Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men sædvanligvis til alle øvrige udkomne årgange, for enkelte tidsskrifters vedkommende helt tilbage til 16-1800-tallet.
    • Libris
     De svenske forsknings- og specialbibliotekers samlinger af bøger og tidsskrifter m.m.
    • NIFU
     Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning’s forskningsområder omfatter hele det norske videns politiske område – fra grunduddannelse, over videregående uddannelse til forskning, invasion og kompetenceudvikling i arbejdslivet. NIFU har ansvar for produktion, analyse og formidling af statistik og indikatorer for det samlede norske FoU- og innovationssystem. NIFU udgiver årlig FoU-statistik for de nordiske land, og producerer statistik om ph.d. afhandlinger og doktorgrader i Norden og Baltikum.
    • Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)
     Flersproget forskning fra Danmark, Norge og Sverige om 0-6 årige børn. (2006-)
     læs om basen her
    • Nord Forsk
     Et organ under Nordisk ministerråd som finansierer nordisk forskningssamarbejde og giver råd om og indspil til nordisk forskningspolitik.
    • Norwegian Open Research Archives (NORA)
     NORA startede i 2004 med et samarbejde mellem universitetsbibliotekene ved UiO, UiB, NTNU og UiT. Gennem projektmidler fra Norsk Digitalt Bibliotek for årene 2005–2007 blev samarbejdet udvidet ved at 5 højskoler kom med, og NORA tager i dag sigte mod at favne alle institutioner i UH-sektoren samt forskningsinstitutioner udenfor UH-sektoren. For 2008 har NORA fået finansiering fra Kunnskapsdepartementet.
    • OAPEN Library
     Forlagsbibliotek med fri adgang til et begrænset antal bøger inden for humaniora og samfundsvidenskaberne.
    • SwePub
     Akademiske publikationer fra svenske universiteter. Søger I videnskabelige artikler, conference papers, afhandlinger etc.
    • Web of Science (ISI)
     Artikelbase og et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag. Den indeholder disse fem baser:
     • Science Citation Index Expanded
     • Social Sciences Citation Index
     • Arts & Humanities Citation Index
     • Conference Proceedings Citation Index- Science
     • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities

    Værktøjer

    • Danmarks Statistik
    • Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
     Indsamler, analyserer og distribuerer resultater om forskning på det pædagogiske og uddannelsesmæssige område.
    • EPPI
     The database of references in the field of education is being developed by the EPPI-Centre and Review Groups as a result of searching and coding research for systematic reviews.
    • Eurostat
     EU's statistikorganisation, som kontrollerer medlemslandenes statistik.
    • EVA
     Danmarks evalueringsinstitut er et selvstændigt statsligt institut under Undervisningsministeriet. EVA arbejder med evaluering og kvalitetsudvikling – fra dagtilbud for børn til videregående uddannelse.
    • Folketinget 
    • Infomedia
     Avisdatabase med danske aviser og magasiner.
    • KORA
     Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. 
    • Nordisk samarbejde om uddannelse og forskning
    • OECD
     The Organisation for Economic Co-operation and Development.
    • PISA
     Program for International Student Assessment.
    • School Psychology Resources Online
     Engelsk - Amerikansk hjemmeside om skolepsykologer.
    • SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd
     Socialforskningsinstituttet, er et sektorforskningsinstitut under Socialministeriet, som har til opgave at bidrage med samfundsrelevant og anvendelsesorienteret forskning indenfor sociale forhold, herunder arbejdsmæssige, økonomiske og familiemæssige forhold samt andre nationale og internationale samfundsforhold og udviklingstræk af betydning for befolkningens levevilkår.
    • Skolelove, cirkulærer og bekendtgørelser
    • Skolerådet
     Uafhængigt råd i Danmark, der har til formål at følge, vurdere og rådgive børne- og undervisningsministeren om kvaliteten i folkeskolen og ungdomsskolen. Skolerådet består af et formandskab, der i øjeblikket tæller fem medlemmer, og 21 øvrige medlemmer fra en række centrale interesseorganisationer på folkeskole- og ungdomsskoleområdet
    • Skolporten
     Informationsovervågning om saktuelle svenske skolenyheder, den nyeste skoleforskninge og konferencer.
    • Skolverket
     The central administrative authority for the Swedish public school system for children, young people and adults, as well as for pre-school activities and child care for school children. Government and Parliament specify goals and guidelines for preschool and school through the Education Act, curricula etc. The task of the Agency is to work actively for the achievement of these goals. The Agency steers, supports, follows up and evaluates the work of municipalities and schools with the purpose of improving quality and the result of activities to ensure that all pupils have access to equal education. 
    • Socialstyrelsen
     Socialstyrelsen er en del af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som har til opgave at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik.
    • Undervisningsministeriet
    • Wikipedia

     Specialer m.m.

     • DART-Europe
      DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses. DART-Europe is endorsed by LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), and it is the European Working Group of the Networked Digital Library of Theses and Dissertations .
     • DISKURS:  Københavns Universitets digitale specialesamling.
      Du kan bruge samlingen hvis du søger viden om et bestemt emne eller hvis du som inspiration gerne vil se, hvordan andre har skrevet deres speciale. Samlingen omfatter på nuværende tidspunkt specialer fra flere fakulteter inkl. SAMF. Vær opmærksom på at DISKURS ikke er fuld dækket, da det er frivilligt om de studerende har afleveret deres speciale elektronisk
     • Ph.d. afhandlinger på Syddansk Universitet
      Liste over antagede afhandlinger ved det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet
     • Studentertrapporter og specialer på Roskilde Universitetsbibliotek
      Biblioteket råder over en samling på mere end 21.000 studenterrapporter i papir og omkring 5.000 studenterrapporter i elektronisk form fra alle uddannelser siden 1972/73. Samlingen af trykte studenterrapporter findes på RUB.
     • Studenterprojekter på Ålborg Universitetsbibliotek
      Aalborg Universitets Projektbiblioteket fungerer som online publicering af digitale udgaver af afgangsprojekter og specialer fra hele universitetet og formidler disse som væsentlige videns produkter fra AAU. Fra juni 2008 er alle afhandlinger fra Aalborg Universitet registreret og synliggjort i Det Digitale projektbibliotek: Bachelor, Professionsbachelor, Master/MBA og Kandidat.
      Afgangsprojekterne kan søges og downloades i fuldtekst, men de projekter, som er markeret som fortrolige, er ikke offentligt tilgængelige.

     Fagredaktører

     Per Lukman

     Forskningsbibliotekar
     M
     H bygn. B, 245a
     P +4587151708

     Kurser

     man 24 apr
     09:30-11:30 | A408, campus Emdrup
     Introduktion til Endnote X8 for Mac
     Lær at håndtere dine referencer i programmet Endnote.
     man 24 apr
     13:00-15:00 | A408, campus Emdrup
     Introduktion til Endnote X8 for Windows
     Lær at håndtere dine referencer i programmet Endnote.
     tor 27 apr
     14:00-16:00 | AU Library, Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 5, Building 1461
     Frontiers in digital scholarship – hands-on-workshop
     Cleaning messy data - introduction to Openrefine & Sqlite
     ons 10 maj
     10:00-16:00 | AU Campus Emdrup, room A410
     Introduction to NVivo 11 for employees at AU Arts
     Learn how to develop a systematic qualitative analysis procedure and implement it on your own material.
     tor 11 maj
     14:00-16:00 | AU Library, Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 5, Building 1461
     Frontiers in digital scholarship – hands-on-workshop
     Visualization - introduction to Tableau
     tor 18 maj
     14:00-16:00 | Katrinebjerg
     Frontiers in digital scholarship
     State-of-the-art-visit to Digital Living Research Commons, Katrinebjerg

     Mere information

     Guide til informationssøgning

     En skabelon og værktøj til at komme i gang med informationssøgning opgaveskrivningen.

     Specialer for DPU og AU

     Indgang til specialer for de forskellige fagområder under DPU.

     Studiemetro

     Studiemetroen er et akademisk studieværktøj du kan bruge i forbindelse med opgaveskrivning, litteratursøgning og andre studierelaterede arbejdsformer.


     Ophavsret

     Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lign. 

     Informationssøgning

     Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

     Mere til dig som studerer

     Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.

     Henvendelse om denne sides indhold: 
     Revideret 24.03.2017

     Databaser

     Alfabetisk liste

     ?

     Hjælp og vejledning

     Søgetips

     Spørg biblioteket

     Åbningstider

     Åbningstider

     Øøv...!

     Fandt du ikke det du søgte efter?

     Vi skaffer det til dig