Fagside for maskin, mekanik og materialer

Introduktion

På denne side finder du et udvalg af ressourcer inden for ingeniørområderne: maskinteknik, mekanik og materialer. Du er velkommen til at kontakte os på AU Library, Katrinebjerg, hvis du har brug for hjælp. 

Navitas Printlab - 3d-printer, Fotograf: Anders Trærup, AU Kommunikation

Godt sted at starte - Vigtige kilder

Opslagsværker

 • ASM Handbook - American Society for Metals
  Metallurgi, kompositter, korrosion, overfladeteknologi, legeringer og tribologi. Materialers egenskaber, processer og anvendelse. 

 • CRC Handbook of Chemistry and Physics
  Interaktiv udgave af det trykte opslagsværk, som er udgivet siden 1918, og som ofte omtales som Gummibibelen. Indeholder bl.a. tabeller med kemiske og fysiske data.
 • Maskin ståbi, Hydraulik ståbi, Pumpe ståbi, Varme ståbi
  Håndbøger med beregningseksempler, matematik/fysik, indenfor emnerne. Bøgerne kan lånes på biblioteket.

 • VDI Heat Atlas (VDI Wärmeatlas)
  Metoder til beregning af varmeoverførsel i faste stoffer, luftarter og væsker. Varme- og massetransport i varmevekslere. Tabeller med termodynamiske egenskaber, varmeledningsevne m.m. 

 • Søg efter flere bøger.

Artikelbaser

 • ScienceDirect
  Online artikler indenfor alle emner.

 • Engineering Village - Compendex
  Artikler indenfor alle ingeniørfaglige emner. Nogle artikler online, andre kan bestilles på biblioteket.

 • SpringerLink
  Online artikler og e-bøger indenfor alle emner.

 • Scopus
  Artikelbase og citationsindeks indenfor alle emner. Scopus indekserer flere tidsskrifter end nogen anden base. Nogle artikler online, andre kan bestilles på biblioteket.

 • Proquest
  Online artikler og dissertations indenfor alle emner.

 • Google Scholar
  Artikler, e-bøger, e-tidsskrifter, afhandlinger, pre-prints, patenter og rapporter.

 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
  Frit tilgængelige videnskabelige artikler og tidsskrifter.

Direktiver/Bekendtgørelser/Styrelser

Andre biblioteker

 • Bibliotek.dk
  Søg i alle danske bibliotekers materialer. Du kan bestille materialerne til afhentning på dit bibliotek. Kræver blot, at du er oprettet som låner på det pågældende bibliotek.

Patenter

Ordbøger

 • Gyldendals ordbøger
  Online adgang til Gyldendals ordbøger herunder fag- og tekniske ordbøger.

 • Ordbogen.com
  Online adgang til forskellige ordbøger inklusiv tekniske ordbøger. 

Forskning i Danmark

Mere information

Undgå eksamenssnyd

Vidste du, at du risikerer at blive bortvist, hvis du benytter andres tekster og teorier uden kildehenvisninger? Læs mere

 

 

 

Referencehåndtering 

Hvordan håndterer jeg mine kilder?
Er du studerende på Ingeniørhøjskolen: Se eksempler på litteraturhenvisninger og litteraturlister vha. Harvard-metoden

Book en bibliotekar

Har du brug for hjælp til at finde artikler og bøger til din opgave?
Du kan få en individuel eller gruppevis vejledning til din bacheloropgave, speciale eller afhandling.


Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lign. 

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.