Historiske institutionspublikationer

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Historiske publikationer

På siden finder du flere hundrede historiske publikationer fra såvel universitetet som staten.
Det er stadig muligt at bestille trykte eksemplarer af en række af publikationerne - tryk på linket, der fører dig videre til databasen, hvorfra du kan tilgå det digitale dokument eller bestille materialet i trykt form.

Niels Johannes Fjord

Tidslinie: DCA, Foulum, Aarslev, Flakkebjerg 

2011-DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (Danish Centre for Food and Agriculture, Aarhus Universitet)
2007-2011Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (Faculty of Agricultural Science, Aarhus Universitet)
Danmarks JordbrugsForskning bliver fusioneret med Aarhus Universitet og skifter navn til Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.
1997-2007Danmarks Jordbrugsforskning (Danish Institute of Agricultural Science)
Danmarks JordbrugsForskning (DJF) bliver dannet ved sammenlægning af Statens  Husdyrbrugsforsøg og Statens Planteavlsforsøg.
1934-1997Statens Husdyrbrugsforsøg - SH (National Institute of Animal Science)
1883-1933Landøkonomisk Forsøgslaboratorium
1895-1997Statens Planteavlsforsøg - SP (National Institute of Plant Science)

 

Tidslinie : Institut for Husdyrvidenskab

Juni 2011-Aarhus Universitet, Science and Technology, Institut for Husdyrvidenskab (Dept. of Animal Science)
2009-juni 2011Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet (Faculty of Agricultural Science), Afd. for Husdyrbiologi og –Sundhed (Dept. of Animal Health and Bioscience)
2007-2009Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet (Faculty of Agricultural Science), Afd. for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring (Department of Animal Health, Welfare and Nutrition)
2005-2006Danmarks JordbrugsForskning (Danish Institute of Agricultural Science), Afd. for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring (Dept. of Animal Health, Welfare and Nutrition)
1997-2004Danmarks JordbrugsForskning (Danish Institute of Agricultural Science), Afd. for Husdyrsundhed og Velfærd + Afd. for Husdyrfysiologi og Ernæring (Dept. of Animal Health and Welfare + Dept. of Animal Physiology and Nutrition)
1995-1997Statens Husdyrbrugsforsøg (Danish Institute of Animal Science), Afd. for Sundhed og Velfærd (Dept. of Animal Health and Welfare)
Indtil 1995Statens Husdyrbrugsforsøg  (Danish Institute of Animal Science) – dyreartsorienterede afdelinger