Fagside for Idræt

Her finder du links til de vigtigste databaser og ordbøger indenfor idræt. Du er velkommen til at besøge AU Library, Sundhedsvidenskab, hvis du har brug for hjælp til at finde litteratur.

Databaser

  • SPORTDiscus
   Sportdiscus registrerer litteratur om mange facetter af sport og idræt: Sportsmedicin, fitness, coaching, lovstof, sportsfaciliteter, doping, forebyggelse, rehabilitering og ernæring.
  • PubMed
   Flagskibet, når det gælder litteratursøgning inden for alle aspekter af de sundhedsvidenskabelige fagområder. Databasen registrerer artikler fra videnskabelige tidsskrifter fra det meste af verden.
  • Scopus og Web of Science
   Databaser med forskningsartikler fra alle fag. I Scopus og Web of Science kan man foretage citationssøgninger, så man kan se, hvor mange gange en bestemt artikel er citeret af andre.
  • Eric
   En meget omfattende database inden for alle pædagogikkens discipliner.
  • PsycINFO
   PsycINFO er en af de vigtigste kilder til litteratur om psykologi og psykologiske aspekter inden for medicin, sport, sociologi, uddannelse m.m.
  • Embase
   En kæmpe stor database med litteratur om alle medicinske fagområder/sundhedsviden. Der er stort overlap til PubMed, men Embase indeholder også artikler som ikke optages i PubMed.
  • Web of Science
   Web of Science (WoS) er en artikelbase med henvisninger til artikler inden for alle fag. I Web of Science kan man foretager citationssøgninger, d..v.s. se, hvor mange gange en bestemt artikel er citeret af andre. Det er også muligt at udtrække H-Index for en given forfatter, forskningsgruppe, institution etc.

   Ordbøger

   • Gyldendals ordbøger
    Indeholder ordbøger og specialordbøger inden for mange sprog og områder. Indeholder bl.a. Medicinsk odontologisk ordbog.
   • Ordbogen.com
    Indeholder ordbøger og specialordbøger inden for mange sprog og områder.

   Aviser og medier

   • Infomedia
    En stor avisbase med fuldtekstartikler fra en lang række danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade, tidsskrifter og magasiner, nyheds- og telegrambureauer. Artiklerne går tilbage til ca. 1990, for enkeltes vedkommende tilbage til 1985.

   Undgå plagiering

   Det gælder om at holde tungen lige i munden, når du skriver opgave og skal undgå plagiering. AU Library har samlet en række ressourcer, som kan forklare helt præcist hvordan du undgår det.

   Referencehåndtering

   Et referenceværktøj hjælper dig med at organisere dine referencer og anvende dem nemt i dit tekstdokument.
   Studerende og ansatte på Aarhus Universitet kan gratis anvende EndNote.


   Ophavsret

   Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

   Informationssøgning

   Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

   Mere til dig som studerer

   Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.