Elektronik og computerteknologi

Artikler

ACM Digital Library
Artikler i fuldtekst fra tidsskrifter, papers, nyhedsbreve, conference proceedings m.v. udgivet af ACM (Association for Computing Machinery). Databasen dækker blandt andet datalogi, computer, elektronik, elektroteknik, IKT, grafik, multimedier, software og programmering.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

Audio Engineering Society (AES) - Electronic Library
Artikler, konferenceindlæg og preprints, fra 1953 og frem, inden for elektronik med hovedvægt på akustik og lydteknik. Du kan læse alt i fuldtekst.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

Emerald
Henvisninger til artikler inden for alle emner. Du kan læse mange artikler i fuldtekst. Artikler, der ikke er elektronisk adgang til, kan du bestille kopier af på biblioteket.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

Engineering Village - Compendex
Artikler inden for alle ingeniørfaglige emner med særlig fokus på: bioteknik, bygningsteknik, computer, elektroteknik, elektronik, kemi, maskinteknik, materialer og produktionsteknik. Du får et kort resume af artiklerne, og henvisning til hvilke tidsskrifter de findes i. Du kan læse enkelte artikler i fuldtekst, og du kan søge efter artikler fra 1969 og frem. Du kan bestille kopier af artiklerne på biblioteket.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

Google Scholar 
E-bøger, E-tidsskrifter, afhandlinger, preprints, patenter og rapporter. Endvidere henvisninger til artikler, bøger og afhandlinger.
Google Scholar dækker alle emner.

IEEE / IET Electronic Library (IEL)
Artikler inden for elektroteknik, elektronik, IKT, datalogi, computer og meget mere.
Adgang via AU's netværk eller VPN.

Inspec
Hvad kan du finde? Artikler inden for emnerne elektro og IKT, med særlig fokus på: computer, elektronik, elektroteknik, fysik, IT, materialer og styrings- og reguleringsteknik. Du får et kort resume af artiklerne, og henvisning til hvilke tidsskrifter de findes i. Du kan læse enkelte artikler i fuldtekst, og du kan søge efter artikler fra 1969 og frem. Du kan bestille kopier af artiklerne på biblioteket.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

PubMed - Medline
Henvisninger til artikler inden for emnerne: bioteknik, biomekanik, biomedicinsk teknologi, mikrobiologi og sundhedsteknologi. Du kan læse enkelte artikler i fuldtekst, og du kan søge efter artikler fra 1960 og frem. Du kan bestille kopier af artiklerne på biblioteket.

Science Direct
Artikler i fuldtekst fra 1995 og frem fra forlaget Elsevier. Du søger i alle emner, men du har mulighed for at afgrænse din søgning til ingeniørfaglige emner. Du kan bestille kopier af artiklerne fra før 1995 på biblioteket.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

SpringerLink 
Artikler i fuldtekst fra 1995 og frem, samt henvisninger til artikler. SpringerLink dækker alle emner.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

Bøger

Bibliotek.dk
Henvisninger til bøger og E-bøger, E-tidsskrifter, artikler i fuldtekst og henvisninger til artikler. Du søger i alle danske biblioteker, og bibliotek.dk indeholder mere end 11 millioner poster. Hvis du er oprettet som låner ved AU Library, kan du på biblioteket afhente det du bestiller.
Bibliotek.dk dækker alle emner.

Google Scholar
E-bøger, E-tidsskrifter, afhandlinger, preprints, patenter og rapporter. Endvidere henvisninger til artikler, bøger og afhandlinger. Google Scholar dækker alle emner.

Morgan & Claypool Collections I, II, III, IV, V & VI : Synthesis Digital Library of Engineering and Computer Science
Der er tale om en E-bogssamling inden for emnerne datalogi og ingeniørvidenskab, herunder software, antenner, matematik, algoritmer, kunstig intelligens, netværk, databehandling, data mining, signalbehandling, informatik, biomedicin, stærkstrøm og meget mere. E-bøgerne er udarbejdet af eksperter inden for de respektive områder, og giver en opsamling af viden og udvikling inden for den pågældende e-bogs tema.
Du kan søge på tværs af alle 6 samlinger, og der er markeret med grønt ud for de ressourcer der er adgang til.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

Opslagsværker

IC Master 
Produktinformation i fuldtekst om elektronikkomponenter.
Adgang kræver registrering.

Standarder

DS/EN

» DS/EN 60601-1-1 (SIK):2005 Elektromedicinsk udstyr. Almindelige bestemmelser for sikkerhed - Supplerende standard: Sikkerhedsbestemmelser for elektromedicinske systemer

» DS/EN 60601-1-2:2007 (Standarden er tilbagetrukket, men kan benyttes til og med 31/12-2018) Elektromedicinsk udstyr. Generelle sikkerhedskrav og essentielle egenskaber - Parallel standard: Elektromagnetisk kompatibilitet - Bestemmelser og prøvninger

» DS/EN 60601-1-2:2015 Elektromedicinsk udstyr - Del 1-2: Generelle krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber - Sideordnet standard: Elektromagnetiske forstyrrelser - Krav og prøvninger.

» DS/EN 60601-1-2/AC:2012 (Standarden er tilbagetrukket, men kan benyttes til og med 31/12-2018) Elektromedicinsk udstyr. Generelle sikkerhedskrav og essentielle egenskaber - Parallel standard: Elektromagnetisk kompatibilitet - Bestemmelser og prøvninger

» DS/EN 60601-1-4:1997 Elektromedicinsk udstyr. Del 1: Almindelige krav til sikkerhed. 4. Tillægsbestemmelser: Sikkerhedskrav til programmerbare elektromedicinske systemer

» DS/EN 60601-1-4/A1:2000 Elektromedicinsk udstyr. Almindelige krav til sikkerhed - Sideordnet standard - Sikkerhedskrav til programmerbare elektromedicinske systemer

» DS/EN 60601-1-6:2010 Elektromedicinsk udstyr. Generelle krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber - Sideordnet standard: Anvendelighed

» DS/EN 60601-1-8:2007 Elektromedicinsk udstyr. Generelle krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber - Parallel standard: Generelle krav, prøvninger og vejledninger for alarmsystemer i elektromedicinsk udstyr og elektromedicinske systemer

» DS/EN 60601-1-8/AC:2012 Elektromedicinsk udstyr. Generelle krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber - Parallel standard: Generelle krav, prøvninger og vejledninger for alarmsystemer i elektromedicinsk udstyr og elektromedicinske systemer

» DS/EN 62304:2006/A1:2015 Software for medicinsk udstyr - Livscyklusprocesser for software.

» DS/EN 62304:2006 Software for medicinsk udstyr - Livscyklusprocesser for software

» DS/EN 62366:2008 Medicinsk udstyr - Indbyggelse af anvendelighed i medicinsk udstyr

Søg efter standarder

DS – Dansk Standard 
Dansk Standard giver adgang til henvisninger til danske standarder indenfor alle emner. Her kan du også se, om en standard er gældende.

Du kan låne standarderne på AU Library, Navitas.

ILI – Sai Global – Standards Infobase
Sai Global giver adgang til henvisninger til standarder inden for alle emner - fra mere end 300 standardudgivere.