Datalogi

Databaser

ACM Digital Library + Guide to Computing Literature  -  Info
Full text of every article, proceeding, report etc.,  ever  published by ACM (Association of Computing Machinery).

CiteSeerX  
Citationsindex
CiteSeerX is a public search engine and digital library and repository  for scientific and academic papers primarily with a focus on computer and information science.

Collection of Computer Science Bibliographies 
A giant collection of references to papers, web-sites, books a.o.

Computer and Information Systems Abstracts 1981 -  Info 
This bibliographic database provides comprehensive, worldwide literature on the latest theoretical research and practical applications, in the field of computer science and information systems technology

DBLP, Computer Science Bibliography
Provides free access to high-quality bibliographic meta-data and links to the electronic editions of publications on major computer science publications.

Electronics and Communications Abstracts 1981-  Info
Artikler, tekniske rapporter og patenter om elektronik og dens anvendelse i telekommunikation og netværksteknologi

Google Scholar  - Info
Scientific literature – books, articles, papers  etc. It is unknown which providers Google has an agreement with.

IEEE Xplore - Info
Full text archive of most IEEE and IET publications back to 1988. I.e. publications in electrical engineering, computer science and electronics.  And all IEEE Standards

INSPEC - Info
A comprehensive index to the global journal and proceedings literature in physics, electrical/electronic engineering, computing, control engineering, mechanical engineering, production and manufacturing engineering, and information technology

SCOPUS - Info
Citationdatabase, all subject areas.

Web of Science (WoS)  - Info
Citationdatabase, all subject areas.

bibliotek.dk  Info
Is both the national database and also the database of all library materials, research as well as public libraries.

All databases at Aarhus University Library and Det Kgl. Bibliotek - Aarhus.

E-bøger

E-books at Aarhus University Library and Det Kgl. Bibliotek - Aarhus

Wikibooks: Computer science bookshelf
Deals with the study of the theoretical foundations of information and computation, and of practical techniques for their implementation and application in computer systems.

Trykte bøger på Katrinebjerg

Søg via Avanceret søgning, vælg materialetype Bøger og ejerbibliotek Katrinebjerg.  

Bøger fra 1995- finder du på biblioteket. Ældre bøger findes på bibliotekets magasin og kan bestilles via bibliotekskatalogen.

Ordbøger

Du har adgang til opslag i en række elektroniske ordbøger som forsker og studerende. Benyt indgangene i listerne. 

Husk du skal logge ind som bruger, for at få adgang.

Leksika og opslagsværker

A Dictionary of the Internet
Over 4.000 opslag på termer relateret til Internettet: software, infrastruktur, jargon, e-handel o.s.v.

A Dictionary of Computing
Opslagsværk med over 6.000 opslag på teorier, software, IT m.m.

A Dictionary of Scientists
Omfattende biografisk opslagsværk indenfor naturvidenskab, incl. alle Nobel prismodtagere indenfor fysik, kemi, fysiologi, medicin. 

A Dictionary of Statistics
Dækker alle emner indenfor statistik, inklusive begreber anvendt inden for datalogi, matematik, operationsanalyse og sandsynlighed, samt biografier og henvisninger til statistiske tidsskrifter og societies.

FOLDDOC: free on-line dictionary of computing

Science, Technology and Society
Opslagsværk med vægt på den tværvidenskabelige dækning af teknologiens påvirkning/indflydelser på samfund og kultur.

PhD afhandlinger

Institut for Datalogi

PhD 2009 ff. haves i Elektronisk udgave (I det omfang forfatteren har givet tilladelse).

    Søg på  ord fra titel og forfatter i bibliotekskatalogen

PhD 2014 – 2015 medio haves i trykt udgave (I det omfang forfatteren har givet tilladelse).

    Søg på ”PhD dissertation” i avanceret søgning og vælg ejerbibliotek Katrinebjerg

PhD 1975 – 2009, kontakt biblioteket, katrinebjerg.library@au.dk

 

 

Specialer - Science and Technology

Foulum MSC Theses 1971-
Lån af disse specialer sker ved henvendelse til AU Library, Foulum.

Fysik & Steno

 

Alle specialer findes i biblioteket.

Geoscience

Specialer udlånes i begrænset omfang ved henvendelse til AU Library, Ny Munkegade.

Kalø

MSC Theses 1971- 
Lån af disse specialer sker ved henvendelse til AU Library, Ny Munkegade.

Katrinebjerg   

 

Informations- og Medievidenskab, Datalogi og Ingeniørvidenskab.

Specialer kan søges i AU Library's søgemaskine. De er opstillet i biblioteket.  Du kan søge på forfatter, titel, supervisor, institut/afdeling.­

Kemi

Specialer og ph.d.-afhandlinger kan søges og bestilles via AU Library's søgemaskine.

Matematik

Specialer og bachelorprojekter fra Institut for Matematik er registreret i AU Library's søgemaskine. Alle er velkomne til at benytte opgaverne på AU Library, Matematik, men kun studerende, indskrevet ved Institut for Matematik, kan låne dem.

 

 

 

 

Patenter

Derwent Innovations Index
Adgang for studerende og ansatte ved Aarhus Universitet til mere end 14.800.000 patenter med links til citerede og citerende patenter, citerede artikler og patentdata kilder i fuldtekst

Esp@cnet 
Patenter, patentansøgninger, brugsmodelansøgninger og registrerede brugsmodeller i fuldtekst fra det Internationale Patentregister. Frit tilgængelig for alle

PVSonline – Patent – og Varemærkestyrelsen 
Danske patenter, patentansøgninger, brugsmodelansøgninger og registrerede brugsmodeller i fuldtekst fra Patent- og Brugsmodelregistret. Frit tilgængelig for alle

USPTO Patents Database 
Website med mulighed for at søge, læse og analysere patentdokumenter. Adgang til en stor mængde data og patentinformation - frit tilgængelig for alle

Information (and links) on patents 
(information om europæiske og amerikanske patenter)

Information (and links) on standards 
(information om danske standarder, ISO, ASTM)

 

 

Standarder

Mangler du noget?

Hvis du  har brug for materialer som AU Library ikke har: