Du er her: AU Library Fagsider Dansk som andetsprog

Fagside for dansk som andetsprog

Introduktion

På denne side finder du et udvalg af nyttige ressourcer til studiet af dansk som andetsprog. Fagsiden indeholder vigtige informationskilder inden for dansk som andetsprog, tosprogethed, flersprogethed og sprogundervisning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Godt sted at starte - Vigtige kilder

Databaser

 • ERIC (Educational Resources Information Center) 
  Den mest omfattende undervisnings- og pædagogiske bibliografi I verden med henvisninger til tidsskriftsartikler, bøger konferencepapirer mv., inden for alle pædagogikkens discipliner og anden pædagogisk relateret litteratur. 
 • FIS-Bildung Literaturdatenbank
  Den tyske fagdidaktiske og pædagogiske fagportal, som ved én indgang samler adgang til faglig information fra en lang række pædagogiske databaser.
 • PsycINFO
  International base. Referencer til publikationer inden for psykologi samt publikationer med psykologiske aspekter inden for discipliner som medicin, psykiatri, sygepleje, sociologi, uddannelse, farmakologi, fysiologi, antropologi, økonomi og jura. Der er fuldtekstadgang til artiklerne fra PsycArticles
 • Project Muse
  International forskningsdatabase med bøger og tidsskrifter. Flersproget, med nyeste tidsskrifter inden for humaniora, herunder sprog og lingvistik.
 • Se flere databaser inden for sprog og litteratur.

Elektroniske ressourcer og portaler

Tidsskrifter

Sprogpædagogiske informationscentre i DK

 • Sprogpædagogisk Informationscenter
  Centret vedligeholder AU Library, Campus Emdrup (DPB)'s fremmed- og andetsprogspædagogiske bog- og tidsskriftsamling samt tilhørende elektroniske ressourcer. Centret bidrager til sprogpædagogisk oplysningsvirksomhed ved at samarbejde med tidsskriftet Sprogforum. Sprogpædagogisk Informationscenter modtager og videregiver information samt besvarer forespørgsler nationalt som internationalt. Alle kan henvende sig til centret for at få råd og vejledning til litteratursøgning inden for sprog, fremmed- og andetsprogsundervisning, herunder kultur og litteratur i sprogundervisningen.
 • ECML.dk  - Det Europæiske Center for Moderne Sprog
  Det danske ECML-kontaktpunkt fungerer som bindeled mellem det europæiske ECML-netværk og de danske undervisningsmiljøer. Kontaktpunktet formidler information, viden og erfaringer fra ECML’s aktiviteter, publikationer, projekter med videre og bidrager med informationer, viden og erfaringer fra de danske fremmedsprogsnetværk til ECML’s forsknings- og udviklingsprojekter.
 • Se flere nordiske og internationale centre på Sprogpædagogisk Informationscenters liste

Udvalgte opslagsværker

Nordiske databaser

 • Bibliotek.dk
  Danmarks nationale biblioteksbase. Indeholder henvisninger til alle danske folkebibliotekers og forskningsbibliotekers materialer.
 • Infomedia
  Avisdatabase med artikler og anmeldelser m.m. fra danske aviser og magasiner.
 • Bibsys
  Det fælles bibliotekskatalog for de norske universitetsbiblioteker, nationalbiblioteket og en række fagbiblioteker.
 • DIVA
  DIVA portal er en fælles søgetjeneste for forskningspublikationer og studenteropgaver produceret ved 30 undervisningsinstitutioner i Sverige og Norge.
 • LIBRIS
  LIBRIS er den svenske nationale søgetjeneste med information om titler på svenske biblioteker, herunder svenske forsknings- og specialbibliotekers samlinger af bøger og tidsskrifter m.m. Det svenske Kungliga Biblioteket har ansvaret for drift af og udvikling af søgetjenesten.
 • Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)
  Flersproget forskning fra Danmark, Norge og Sverige om 0-6 årige børn. (2006-)
  Læs om basen her

  Flere internationale databaser

  • Scopus
   Bred database dækker alle fag. Scopus er både artikelbase og citationsindeks. Scopus indekserer flere tidsskrifter end nogen anden base, og den meget omfattende indeksering og efterbehandling af citerede artikler gør Scopus til et rigtig godt alternativ til mere fagspecifikke databaser. Scopus dækker sundhedsvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab og i tiltagende grad også humaniora (især europæisk humaniora og medicinsk antropologi).
  • WorldCat
   International biblioteksdatabase (inkl. danske, nordiske og tyske udgivelser). Her søger du i mere end 10.000 biblioteker i hele verden.
  • JSTOR
   Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men sædvanligvis til alle øvrige udkomne årgange, for enkelte tidsskrifters vedkommende helt tilbage til 16-1800-tallet.
  • UlrichsWeb
   International tidsskriftbase. Alle fag.
  • Web of Science (ISI)
   Artikelbase og et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag. Den indeholder disse fem baser:
   • Science Citation Index Expanded
   • Social Sciences Citation Index
   • Arts & Humanities Citation Index
   • Conference Proceedings Citation Index- Science
   • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities

   Værktøjer

   Specialer m.m.

   • Studentertrapporter og specialer på Roskilde Universitetsbibliotek
    Biblioteket råder over en samling på mere end 21.000 studenterrapporter i papir og omkring 5.000 studenterrapporter i elektronisk form fra alle uddannelser siden 1972/73. Samlingen af trykte studenterrapporter findes på RUB.
   • Studenterprojekter på Ålborg Universitetsbibliotek
    Aalborg Universitets Projektbiblioteket fungerer som online publicering af digitale udgaver af afgangsprojekter og specialer fra hele universitetet og formidler disse som væsentlige videns produkter fra AAU. Fra juni 2008 er alle afhandlinger fra Aalborg Universitet registreret og synliggjort i Det Digitale projektbibliotek: Bachelor, Professionsbachelor, Master/MBA og Kandidat.
    Afgangsprojekterne kan søges og downloades i fuldtekst, men de projekter, som er markeret som fortrolige, er ikke offentligt tilgængelige.

    Fagredaktører

    Annegret Friedrichsen

    Forskningsbibliotekar
    M
    H bygn. B, 247a
    P +4587151885

    Kurser

    man 24 apr
    09:30-11:30 | A408, campus Emdrup
    Introduktion til Endnote X8 for Mac
    Lær at håndtere dine referencer i programmet Endnote.
    man 24 apr
    13:00-15:00 | A408, campus Emdrup
    Introduktion til Endnote X8 for Windows
    Lær at håndtere dine referencer i programmet Endnote.
    tor 27 apr
    14:00-16:00 | AU Library, Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 5, Building 1461
    Frontiers in digital scholarship – hands-on-workshop
    Cleaning messy data - introduction to Openrefine & Sqlite
    ons 10 maj
    10:00-16:00 | AU Campus Emdrup, room A410
    Introduction to NVivo 11 for employees at AU Arts
    Learn how to develop a systematic qualitative analysis procedure and implement it on your own material.
    tor 11 maj
    14:00-16:00 | AU Library, Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 5, Building 1461
    Frontiers in digital scholarship – hands-on-workshop
    Visualization - introduction to Tableau
    tor 18 maj
    14:00-16:00 | Katrinebjerg
    Frontiers in digital scholarship
    State-of-the-art-visit to Digital Living Research Commons, Katrinebjerg

    Mere information


    Ophavsret

    Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lign. 

    Informationssøgning

    Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

    Mere til dig som studerer

    Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.

    Henvendelse om denne sides indhold: 
    Revideret 24.03.2017

    Databaser

    Alfabetisk liste

    ?

    Hjælp og vejledning

    Søgetips

    Spørg biblioteket

    Åbningstider

    Åbningstider

    Øøv...!

    Fandt du ikke det du søgte efter?

    Vi skaffer det til dig