Byggeri og Bygningsdesign

Fagets ressourcer

Her finder du materialer og links inden for fagområdet Bygning & Bygningsdesign

Danske og internationale standarder

Byggedata
Online adgang til dansk bygningslovgivning, bygningsreglementer, BYG-ERFA, DBI vejledninger, Håndbog om brandsikring af byggeri, udvalgte SBI-anvisninger og danske standarder. Der er begrænsede muligheder for print.

Bibliotek.dk
Bøger, tidsskrifter og artikler på alle danske biblioteker. Bestil materialer fra hele Danmark til afhentning på AU Library. Kræver blot, at du er oprettet som låner hos AU Library.

Engineering Village - Compendex
Artikler indenfor alle ingeniørfaglige emner. Nogle artikler online, andre kan bestilles på AU Library.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

Science Direct
Online artikler indenfor alle emner.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

SpringerLink
Online artikler og e-bøger indenfor alle emner.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

Gyldendals ordbøger
Online adgang til bl.a:

  • Gyldendals Røde Ordbøger (dansk-engelsk /engelsk-dansk og dansk-tysk/tysk-dansk)
  • Fag- og teknikordbog (dansk-engelsk /engelsk-dansk og dansk-tysk/tysk-dansk)
  • Bygge- og anlægsteknik (dansk-engelsk /engelsk-dansk og dansk-tysk/tysk-dansk)

Adgang via AU’s netværk eller VPN.

Ordbogen.com

Ordbøger og specialordbøger inden for mange sprog og områder.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

 

Forskningsdatabasen

Den Danske Forskningsdatabase giver informationer om dansk forskning og adgang til publiceret litteratur fra danske universitet og forskningsinstitutioner.

ETDE World Energy Base
Rapporter og artikler indenfor energi og miljø. Nogle online.

Vejregler
Vejdirektoratets regler for projektering af veje. Alt online.

HFB – Håndbog for Bygningsindustrien
E-bog med produktinformation og anvisninger for projektering og beregning af byggeri. Artikler om byggeteknik og data for pladsbehov.

Dansk Byggeskik
Online Normer, SBi-publikationer og Byggebogen. Information om byggeteknik og materialer anvendt ved opførelse af boligbyggeriet i Danmark fra 1800-tallet og frem til ca. 1970.

Google Scholar
Artikler, e-bøger, e-tidsskrifter, afhandlinger, preprints, patenter og rapporter.