Bioteknologi og kemiteknologi

Artikler

Embase
Henvisninger til artikler inden for emnerne: bioteknik, biomekanik, biomedicinsk teknologi, mikrobiologi, medicin, medikoteknik, sundhedsteknologi, sygepleje samt mange flere. Du kan læse mange artikler i fuldtekst, og du kan søge efter artikler fra 1947 og frem. Indeholder mere end 24 millioner referencer. Artikler, der ikke er elektronisk adgang til, kan du bestille kopier af på biblioteket.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

Emerald
Henvisninger til artikler inden for alle emner. Du kan læse mange artikler i fuldtekst. Artikler, der ikke er elektronisk adgang til, kan du bestille kopier af på biblioteket.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

Engineering Village - Compendex
Artikler inden for alle ingeniørfaglige emner med særlig fokus på: bioteknik, bygningsteknik, computer, elektroteknik, elektronik, kemi, maskinteknik, materialer og produktionsteknik. Du får et kort resume af artiklerne, og henvisning til hvilke tidsskrifter de findes i. Du kan læse enkelte artikler i fuldtekst, og du kan søge efter artikler fra 1969 og frem. Du kan bestille kopier af artiklerne på biblioteket.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

Google Scholar 
E-bøger, E-tidsskrifter, afhandlinger, preprints, patenter og rapporter. Endvidere henvisninger til artikler, bøger og afhandlinger. Google Scholar dækker alle emner.

IEEE / IET Electronic Library (IEL)
Artikler inden for elektroteknik, elektronik, IKT, datalogi, computer og meget mere.
Adgang via AU's netværk eller VPN.

ProQuest
Samling af databaser (databaseplatform), der dækker et bredt spektrum af fag inden for humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab og medicin. De fleste af databaserne er bibliografier, men der vil ofte være fuldtekstadgang til materialet.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

PubMed - Medline
Henvisninger til artikler inden for emnerne: bioteknik, biomekanik, biomedicinsk teknologi, mikrobiologi og sundhedsteknologi. Du kan læse enkelte artikler i fuldtekst, og du kan søge efter artikler fra 1960 og frem. Du kan bestille kopier af artiklerne på biblioteket.

Science Direct
Artikler i fuldtekst fra 1995 og frem fra forlaget Elsevier. Du søger i alle emner, men du har mulighed for at afgrænse din søgning til ingeniørfaglige emner. Du kan bestille kopier af artiklerne fra før 1995 på biblioteket.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

SpringerLink 
Artikler i fuldtekst fra 1995 og frem, samt henvisninger til artikler. SpringerLink dækker alle emner.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.

Bøger

Bibliotek.dk 
Henvisninger til bøger og E-bøger, E-tidsskrifter, artikler i fuldtekst og henvisninger til artikler. Du søger i alle danske biblioteker, og bibliotek.dk indeholder mere end 11 millioner poster. Hvis du er oprettet som låner ved AU Library, kan du på dit favoritafhentningssted afhente det du bestiller. Bibliotek.dk dækker alle emner.

ETDE World Energy Base 
Artikler i fuldtekst, e-bøger, henvisninger til artikler og rapporter inden for emnerne: energi og miljø.

Google Scholar
Hvad kan du finde? Du finder E-bøger, E-tidsskrifter, afhandlinger, preprints, patenter og rapporter. Endvidere henvisninger til artikler, bøger og afhandlinger. Google Scholar dækker alle emner.

Ordbøger

Kemiord.dk – Kemisk Ordbog
Ordbog inden for kemi. Du finder CAS-numre, CAS-navne, kemiske formler og beskrivelser.
Adgang via AU’s netværk eller VPN.