Fagside for Arabisk- og islamstudier

Introduktion

På denne side finder du et udvalg af ressourcer nyttige i studiet af Arabisk- og Islamstudier. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden

Godt sted at starte - Vigtige kilder

Opslagsværker

 • The Oxford Dictionary of Islam
  Håndbog med kortfattede artikler om alle sider af Islam. Har fokus på 19. og 20. århundrede. Indgår I Oxford Reference Online.
 • Encyclopedia of Islam, Second Edition
  Leksikonet repræsenterer den mest omfattende viden om alle aspekter ved den islamiske verden, fra religion og historie til politik og kultur. Geografisk set dækkes det tidligere arabiske rige, Iran, Centralasien, Det Indiske Subkontinent, Indonesien, Det Osmanniske Rige og de moderne muslimske lande.
 • Encyclopaedia of Islam, THREE
  Igangværende publicering af 3. og væsentligt omarbejdede udgave af Encyclopedia of Islam. Fornyelser er et mere globalt geografisk perspektiv, mere omfattende emnedækning og en bredere dækning af nutiden. Opslagsværket afspejler i højere grad nyere forskningsresultater på samfundsvidenskabernes områder, både hvad angår metode og emnevalg. I EI3 er flere opslagsord på engelsk.
 • Encyclopedia of Religion
  Encyclopedia of Religion, 2nd ed. er standardopslagsværket inden for religion. Det dækker alle aspekter af verdens religioner. Værkets tilgang til religion er historisk og tværkulturel, med hovedvægt på religioners betydning for kulturers dagligliv.
 • International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences
  Værket dækker bl.a. emner som antropologi, demografi, etnologi, økonomi, statskundskab, psykologi, pædagogik, sociologi, kønsstudier og medievidenskab.

Bibliografier

Artikelbaser

 • ATLA med ATLA Serials
  Hoveddatabasen inden for teologi og religionsvidenskab med indeksering af artikler og anmeldelser fra tidsskrifter og antologier. Indeholder fuldtekst artikler fra mere end 220 tidsskrifter.
 • Academic Search Elite
  Tidsskriftbase med indeksering af et stort antal videnskabelige tidsskrifter, de fleste peer- reviewede, inden for alle fagområder. Mange i fuldtekst.
 • DigiZeitschriften
  Tidsskriftsbase, som giver fuldtekstadgang til ansete tyske videnskabelige tidsskrifter. Dækker bredt bl.a. filosofi, historie, religion og teologi. Der tilføjes løbende nye tidsskrifter.
 • JSTOR
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men til alle øvrige årgange.
 • Periodicals Archive Online (PAO)
  PAO er et interdisciplinært, digitalt tidsskriftsarkiv, som gør ældre årgange (såkaldte backfiles) af flere hundrede historisk betydningsfulde tidsskrifter inden for humaniora og samfundsvidenskab søgbare på artikelniveau og tilgængelige i fuldtekst.
 • Project Muse
  Tidsskriftsbase, som giver fuldtekstadgang til videnskabelige tidsskrifter af højeste kvalitet inden for humaniora og samfundsvidenskab. Der er adgang til de nyeste numre af tidsskrifterne og, i varierende omfang, til gamle numre (back issues).
 • ProQuest Research Library
  Tidsskriftsbase med et stort antal videnskabelige tidsskrifter inden for alle fagområder de fleste i fuldtekst.

E-bøger og tekstarkiver

 • Cambridge Companions Online
  Online-udgave af den anerkendte serie Cambridge Companions, som henvender sig til studerende og består af fine introduktioner til bl.a. emner inden for religion og filosofi.
 • Ebrary
  E-bogsbase med mange tusind e-bøger inden for alle fagområder. Værkerne er altovervejende på engelsk og udgivet i nyeste og nyere tid på anerkendte engelske og amerikanske forlag. Basen opdateres jævnligt med nye titler, men titler kan også udgå.
 • Oxford Scholarship Online
  Oxford Scholarship Online giver adgang til et bredt udvalg af Oxford University Press’ bøger. Der er fuldtekstadgang til bl.a. emnepakker som religion, klassiske studier, litteratur og filosofi.

Ordbøger

 • Ordbogen.com
  Webbaserede ordbøger. Indeholder bl.a. Arabisk / dansk / arabisk ordbog. Opdateres jævnligt med ord, som brugeren ikke finder i første forsøg. Indeholder de mest anvendte ord og udtryk inden for de pågældende sprog og fagområder.
 • Gyldendals ordbøger
  Samlet elektronisk adgang til Gyldendals Ordbøger. Onlineordbøgerne bygger videre på printudgaverne af Gyldendals Røde Ordbøger. Giver også adgang til søgning i engelsk-engelsk ordbøger fra Oxford University Press o.a.
 • Oxford Reference Online
  E-bogsbase med en stor samling anerkendte opslagsværker og ordbøger inden for engelsk sprog samt engelsk-fransk, spansk, tysk, italiensk, latinsk m.v. Vælg reference types.

Aviser og medier

 • Infomedia
  Stor dansk avisbase med fuldtekstartikler fra en lang række danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade m.m. Artiklerne går tilbage til ca. 1990.
 • LexisNexis Academic
  Database med adgang til internationale aviser, juridisk information samt markeds- og virksomhedsinformation.
 • Factiva
  Dow Jones Factiva er en unik database der kombinerer omfattende globale nyheder med førsteklasses virksomheds information. God til både global nyhedssøgning og til søgning på markeds- og virksomhedsinformation. Kun adgang for fem samtidige brugere.
 • Aviser
  Samlet oversigt over de adgange, vi har til aviser.

Koranen og koranstudier

Sprog, grammatik og translation studies

 • Modern standard Arabic grammar: a learner's guide / Mohammad T. Alhawary
 • Encyclopedia of Language and Linguistics
  ELL2 er den største af de eksisterende lingvistiske encyklopædier. Den bringer oversigtsartikler med tilhørende litteraturlister om alle sprogvidenskabelige emner, discipliner og fagudtryk
 • Handbook of Translation Studies
  HTS er et omfattende opslagsværk inden for forskningsfeltet oversættelse og tolkning og dækker emner som oversættelsesteori og -historie, interkulturel kommunikation, adaption, tolkning og terminologi.
 • Routledge Encyclopedia of Translation Studies
  Opslagsværket giver et detaljeret overblik over oversættelsesstudier og afspejler den tværfaglige mangfoldighed. Artiklerne er alle skrevet af førende specialister inden for området og dækker ud over traditionelle emner som ækvivalens, oversættelsesstrategier og nyoversættelser også områder som censur, publicering, semiotik, sociologi og kulturstudier.
 • Translation Studies Abstracts Online
  Rummer abstracts af monografier, opslagsværker, bibliografier, specialer og doktordisputatser samt artikler fra et stort antal tidsskrifter og elektroniske publikationer. Basen dækker forskning inden for oversættelsesstudier og tværkulturel kommunikation på alle sprog, men abstracts bringes på engelsk.
 • Translation Studies Bibliography (TSB)
  TSB er en omfattende bibliografi inden for forskningsområdet oversættelse og tolkning. Dækker emner som oversættelsesteori og -historie, interkulturel kommunikation, adaption, tolkning og terminologi.

Samfund og islam

Kunst, litteratur og kultur

 • Oxford Art Online
  Er en portal, der indeholder opslagsværkerne: Grove Art Online som det mest omfattende, The Oxford Companion to Western Art, Encyclopedia of Aesthetics og The Concise Oxford Dictionary of Art Terms.
 • Literature Online
  Opslagsværk om verdenslitteraturen. Tekstarkiv med klassisk engelsksproget skønlitteratur, adgang til et stort antal fuldteksttidsskrifter og e-bøger (Penguin Classics) samt introduktioner til litterære klassikere (Penguin Classics Introductions og KnowledgeNotes).
 • Oxford Music Online
  Oxford Music Online er et opslagsværk, bestående af det store standardleksikon Grove Music Online og de mindre Encyclopedia of Popular Music, The Oxford Dictionary of Music og The Oxford Companion to Music. Dækker musikhistorien bredt.
 • The Cambridge Companion to Modern Arab Culture

Fagredaktører

Birgitte Langkilde

Forskningsbibliotekar
M
H bygn. 1360
P +4589462261
P +4541881654

Kurser

Ingen nyheder i denne liste

Mere information


Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.

Mere til dig som underviser

Her har vi samlet de bedste ressourcer til dig som underviser på Aarhus Universitet, så du nemt kan overskue alle de tilbud, AU Library har til dig.

Mere til dig som forsker

Her har vi samlet de bedste ressourcer til dig som forsker ved Aarhus Universitet, så du nemt kan overskue alle de tilbud, AU Library har til dig.