Fagets ressourcer - Æstetik og Kultur

Databaser

Søg i de fagspecifikke databaser under fagets ressourcer på hhv. Dramaturgi, Kunsthistorie, Litteraturhistorie og Musikvidenskab.

Øvrige databaser af interesse for ÆK:

MULTIDISCIPLINÆRE:

 • ProQuest Research Library
  Multidisciplinær tidsskriftsdatabase, der indekserer ca. 5.000 tidsskrifter heraf mere end 3.500 fuldteksttidsskrifter. Et vist overlap med Academic Search Elite.
 • Arts & Humanities Citation Index
  Adgang via ISI Web of Science. Databasen omfatter mere end 1.100 af verdens førende tidsskrifter indenfor kunst og humaniora. Fra 1975 ff.
 • Ingenta
  Artikelbase som indeholder artikler og information inden for alle fag fra mere end 34.000 tidsskrifter. Indeholder oplysninger om ca. 13  millioner artikler siden 1988. Dækker bredt fagligt.
 • Periodicals Index Online
  Tidligere PCI. Database indenfor humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning, dækker fra 1600-tallet til 1995 og kobler til JSTOR, Project Muse og Periodicals Arhive Online.
 • Project Muse
  Project Muse giver adgang til 400 tidsskrifter fra en række (overvejende) amerikanske universitetsforlag. Primært tidsskrifter indenfor humaniora og samfundsfag. Fra 1993 ff.
 • Philosoper’s Index
  The Philosopher's Index indeholder referencer med abstracts (resumeer) til artikler og bøger inden for filosofi og tilgrænsende områder – æstetik , etik, logik, politisk filosofi, videnskabsteori, religionsfilosofi mm. Bibliografien dækker amerikansk litteratur fra 1940- og litteratur udenfor Amerika fra 1967-. Opdateres kvartalsvis.
 • Scopus
  Basen indeholder referencer til artikler og konferenceberetninger fra et stort antal internationale tidsskrifter inden for samfundsvidenskab og naturvidenskab, men basen er ligeledes relevant for humanistiske studier, informations- og medievidenskab. En del artikler findes fuldtekst. Artiklerne i Scopus har abstracts og søgeord og titel på engelsk, uanset artiklens publiceringssprog. Posterne indeholder referencer og citationsangivelser. Fra 1966 ff.

SOCIOLOGI:

 • IBSS International Bibliography of the Social Sciences
  Referencer og fuldtekstadgang til internationale artikler indenfor sociologi, økonomi, antropologi mv.
  fra 1951 ff.
 • Sociological Abstracts
  Bibliografisk referat(abstract)database indenfor sociologi og tilhørende områder. Basen medtager tidsskriftsartikler, bøger, afhandlinger, konferencepapirer samt anmeldelser. Fra 1963-.
   

 

ANTROPOLOGI:

 • Anthropology Plus (Brugerantal: 5)
  Bibliografisk referencedatabase, der dækker alle former for antropologi: Soccial-, kulturel-, fysisk-, biologisk- medicinsk- og lingvistisk antropologu samt folklore, materiel kultur og arkæologi.  Basen indekserer tidsskrifter, rapporter, antologier og nekrologer fra hele verden - fra 1800 tallet til idag.  

MEDIER:

 • Ncom - Nordicoms database on Nordic Media and Communication Research. Tidligere Nordicom.
  1997-

  1975-1996
  Bibliografi over nordisk massemedieforskning siden 1975. Ncom opdateres og udbydes af Nordicom:  Nordisk Informationscenter for Medie- og Kommunikations-forskning (Nordisk samarbejde under Nordisk Ministerråd.)
 • ACM Digital Library
  Indeholder tidsskrifter udgivet af ACM (Association for Computing Machinery) siden 1947, med fuldtekstadgang, samt bibliografi med referencer og abstracts til artikler, konferencebidrag o.lign. fra både ACM og en lang række andre udgivere. Der er ikke fuldtekstadgang til alt materiale, men pdf-linkning til de fleste tidsskriftsartikler.
 • Communication & Mass Media Complete
  Basen består af to sammenlagte bibliografier, som tidligere udkom særskilt; CommSearch og Mass Media Articles Index, samt en række tidsskrifter i fuldtekst inden for kommunikation, massemedier. CMMC henvender sig til kommunikations- og medieforskere inden for alle fag. Basen er under opbygning og udvidelse. For tiden indekseres 600 tidsskrifter, hvoraf der er fuldtekstadgang til 285. Fra 1915- 
 • OBS! Se endvidere tidsskriftet MedieKultur

FILM:

 • International Index to Film Periodicals
  FIAF 1972 - Indeholder ca. 300.000 referencer til artikler og anmeldelser fra mere end 300 internationale filmtidsskrifter, med fulde bibliografiske oplysninger og et kort abstrakt. Flere artikler findes i fuldtekst.
 • Film Indexes Online
  Indexes Online giver adgang til to vigtige filmdatabaser: Film Index International og AFI Catalog. Film Index International indekserer over 115.000 internationale film (spillefilm, dokumentarfilm, TV-film) og indeholder biografiske oplysninger om ca. 57.000 personer.
 • Film Literature Index
  Indekserer 150 film- og TV- tidsskrifter fra 30 lande fuldstændigt og andre 200 tidsskrifter udelukkende for artikler vedr. film og TV. Indeholder ca. 700.000 referencer til artikler samt film- og boganmeldelser trykt 1976-2001. Flere artikler i fuldtekst
 • Mediestream
  TV, radio, reklamefilm mm. fra Statsbibliotekets samlinger
 • Filmdatabasen
  Om danske spillefilm fra 1930-. Redigeres af Det Danske Filminstitut. 
 • MLA – Modern Language Association
  Dækker emnerne litteraturvidenskab, sprog, lingvistik og folkore bredt, dramatisk kunst (film, radio, tv og teater) dramateori- og analyse. Indeholder referencer til bøger, tidsskrifter, konferencer mm. fra 1963-

PSYKOLOGI:

 • PsycINFO
  Basen indeholder mere end 2 milloner referencer til tidsskriftsartikler, kapitler i bøger, bøger og afhandlinger. Referencerne er udvalgt fra mere end 2.000 internationale tidsskrifter på mere end 30 sprog. Der medtages også referencer inden for beslægtede områder såsom psykiatri, jura og sociale forhold. Fra 1887 ff.

PÆDAGOGIK:

RELIGION:

 • ATLA
  Bibliografi inden for teologi, religionsvidenskab og etik - relevant for alle fag, når det drejer sig om religiøse aspekter ved litteratur, kultur og samfund. Indeholder referencer til : tidsskriftartikler, boganmeldelser og essaysamlinger, film, medier, performancekunst og e-medier bredt. Delvis fuldtekst - sprog: overvejende engelsk

SPORT:

 • SportDISCUS
  Verdens førende sportsdatabase - også med artikler om sportens kulturhistorie. Fuldteksadgang fra 1985-

NATURVIDENSKAB:

 • Scopus
  Basen indeholder referencer til artikler og konferenceberetninger fra et stort antal internationale tidsskrifter inden for samfundsvidenskab og naturvidenskab, men basen er ligeledes relevant for humanistiske studier, informations- og medievidenskab. En del artikler findes fuldtekst. Artiklerne i Scopus har abstracts og søgeord og titel på engelsk, uanset artiklens publiceringssprog. Posterne indeholder referencer og citationsangivelser. Fra 1966-
 • Web of Science
  Alle fagområder, Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Biologi, Datalogi , Folkesundhed, Fysik og Astronomi , Geologi , Humaniora, Idræt, Ingeniørvidenskab , Jordbrugsvidenskab , Kemi , Matematik, Medicin, Miljøforskning , Molekylærbiologi, Naturvidenskab , Odontologi, Psykologi, Religionsvidenskab, Samfundsvidenskab, Statskundskab, Sundhedsvidenskab, Systematisk Teologi, Teologi , Økonomi
  Artikler (citationsindeks). Delvis fuldtekst. Fra 1900-

 

  Opslagsværker - se under Ordbøger og opslagsværker i menuen tv.!

TIDSSKRIFTSARKIVER:

 • JSTOR
  Giver adgang til  J-Stor I-II  - 239 tidsskrifter fra mange forskellige forlag. Dækningen er fortrinsvis humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter. Sidst tilgængelige årgang vil normalt være 3-5 år tilbage. Nyere årgange vil blive tilstræbt anskaffet direkte fra forlagene, således at alle tidsskrifter gerne skal være tilgængelig fra startår til løbende årgang.
 • Periodicals Archive Online
  Tidligere PCI Full Text. Fuldtekstdatabase med digitaliserede tidsskrifter indenfor humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning, fra 1802-.

  

E-BØGER: 

 • The Cambridge Collections Online
  Fuldtekst adgang til The Cambridge Companions serien, som dækker emnerne litteratur, filosofi, religion og kulturstuder.
  Mulighed for Quick Searh og Advanced Search - The Cambridge Collections Online kan bruges både som opslagsværk og søgning på tværs af værkerne.
 • Ebrary
  E-bogsdatabase, der indeholder nyere faglitteratur indenfor for samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora, inklusive opslagsværker og kort. Værkerne er overvejende på engelsk og fra anerkendte engelske og amerikanske forlag. Tyngdepunkter er samfundsvidenskab og naturvidenskab, samt sprog og litteratur inden for de humanistiske videnskaber, men der er også et stort materiale på områderne historie, filosofi, psykologi, religion, historie, kunst, film, medier, arkæologi og antropologi. Bøgerne kan søges i biblioteksbasen eller via selve e-brary-databasen. Selve databasen er velegnet som et stort opslagsværk, hvor der kan søges på tværs i alle bøger. Systematisk emneindgang via 'browse-knappen'. 1990 ff.
 • Google Print
  Søgning i e-bøger samt indskannede (overvejende ældre, engelsksprogede) bøger.  
 • The Online Books Page.
  Link til et stort antal online bøger og tekstarkiver - både skøn og faglitterære. Muligt at søge på forfatter og titel samt systematisk og geografisk.  Ved John Mark Ockerbloom, University of Pennsylvania.
 • Project Gutenberg
  Det ældste tekstarkiv på nettet. Ved Michael Hart.
 • Project Runeberg.
  Nordiske klassikere, skøn- og faglitteratur.
 • University Press of California
  Forlagsdatabase med ca. 1400 akademiske bøger - heraf offentlig adgang til godt 25 %

 

Webressourcer

 

 • SOSIG
  Social Science Information Gateway udarbejdet af University of Bristol registrerer kvalitetsressourcer indenfor samfundsvidenskaberne