Specialepladser på AU

De fleste uddannelser på Aarhus Universitet stiller specialepladser til rådighed for de studerende. En plads, du som specialestuderende kan bruge, når du skriver dit speciale. 

Arts, Aarhus

Udover de pladser, som fordeles af AU Library, Nobelparken, er der også mulighed for specialepladser på:

 • Kasernen
 • Moesgård
 • Katrinebjerg - IT Parken

 • Specialepladser på Tåsingegade for ARTS studerende:

  Gå ind på mit.au.dk, og videre ind på Studieselvbetjeningen - STADS (der, hvor du normalvis tilmelder dig fag). Når du er logget ind på STADS, skal du ind under fanen "Undervisning" --> "Tilmeld" --> Her skulle du meget gerne finde tilmeldingsblanketten "Arts Specialeplads i Aarhus (Nobel og Tåsingegade)".

  Meld dig på den og så har du et lod i puljen.

  Din ansøgning skal senest være os i hænde: 

  - d. 31. oktober, hvis du skriver speciale i forårssemestret 

  - d. 30. april, hvis du skriver speciale i efterårssemestret

  Spørgsmål sendes til specialer.arts.udd@au.dk

Arts, Emdrup

AU Library Arts, Emdrup tilbyder som en prøve 22 specialepladser i foråret 2018. De kunne søges før jul 2017 0g er alle optaget, og ventelisten lukket. Men læsepladserne i resten af biblioteket kan frit benyttes. 

Læs mere om læsepladser på AU Library, Campus Emdrup

Health

AU Library tilbyder ikke specialepladser for studerende på Health.

Vi har dog flere Læse- og studiepladser og Stillelæsepladser.

Science & Technology

AU Library tilbyder ikke specialepladser for studerende på Science & Technology. Se på din studieportal, hvilke tilbud fakultetet har til dig.

Aarhus BSS

AU Library stiller ikke specialepladser til rådighed for dig som studerende på Aarhus BSS. På din studieportal kan du se, hvilke muligheder, du har for en specialeplads. 

Du kan dog altid benytte dig af de læse- og studiepladser, der er på betjeningsstederne på AU Library.

Andre muligheder

Læse- og studiepladser

Flere af vores betjeningssteder tilbyder læsepladser, til når der skal studeres, og flere steder har endda deciderede læsesale, hvor der tilbydes pladser med meget lidt støj.