Specialepladser på AU

De fleste uddannelser på Aarhus Universitet stiller specialepladser til rådighed for de studerende. En plads, du som specialestuderende kan bruge, når du skriver dit speciale. 

Arts, Aarhus

Udover de pladser, som fordeles af AU Library, Nobelparken, er der også mulighed for specialepladser på:

  • Kasernen
  • Moesgård
  • Katrinebjerg - IT Parken

  • Specialepladser på Tåsingegade for ARTS studerende: efterår 17, udfyld skema.
    Ansøgningsfrist for specialepladser for foråret 2018 er den 31.10.2017. Tilmelding åbner den 16.10.2017.  Har du spørgsmål ang. specialepladser for perioden er du velkommen til at sende en mail til lcf@au.dk

Arts, Emdrup

AU Library, Emdrup tilbyder ikke faste specialepladser, men derimod læsepladser. 

Læs mere om læsepladser på AU Library, Campus Emdrup

Health

AU Library tilbyder ikke specialepladser for studerende på Health.

Vi har dog flere Læse- og studiepladser og Stillelæsepladser.

Science & Technology

AU Library tilbyder ikke specialepladser for studerende på Science & Technology. Se på din studieportal, hvilke tilbud fakultetet har til dig.

Aarhus BSS

AU Library stiller ikke specialepladser til rådighed for dig som studerende på Aarhus BSS. På din studieportal kan du se, hvilke muligheder, du har for en specialeplads. 

Du kan dog altid benytte dig af de læse- og studiepladser, der er på betjeningsstederne på AU Library.

Specialepladser på AU Library, Fuglesangs Allé

BSS-studerende, der har søgt om specialeplads via AU Library - for perioden 1. september 2017 - 31. januar 2018 – vil snarest muligt modtage en mail med yderligere information. 

Andre muligheder

Læse- og studiepladser

Flere af vores betjeningssteder tilbyder læsepladser, til når der skal studeres, og flere steder har endda deciderede læsesale, hvor der tilbydes pladser med meget lidt støj.