Referenceværktøjer

  • Gør det nemt!

Brug et referenceværktøj

Gør det nemt at håndtere dine referencer – brug et referenceværktøj!

Referenceværktøjer er værktøjer, der kan hjælpe dig med at organisere dine referencer og samtidigt anvende dem i dit tekstdokument – ifølge en selvvalgt standard/output style.

Studerende og ansatte på AU kan gratis anvende følgende værktøjer - begge værktøjer supporteres af AU Library: 

EndNote

RefWorks

Web application Positive icon Positive icon
Desktop application Positive icon Negative icon
Plugin for MS Word Positive icon Positive icon
Plugin for Open Office Positive icon Negative icon
Windows/Mac operating system Positive icon Positive icon
Unlimited Storage Positive icon Positive icon
Share database Positive icon Positive icon
Mobile Negative icon Positive icon
iPad Positive icon Negative icon
Built-in PDF viewer with annotation tools Positive icon Negative icon
Adding attachments Positive icon Positive icon
Multiple bibliographies in a single document Positive icon Negative icon