Biblioteksservice for psykiatrien

Fra 27. august 2018 har psykiatrien i Region Midtjylland én fælles indgang til elektroniske databaser og tidsskrifter via DEFFnet. Ansatte i Psykiatrien, der også er ansatte eller studerende på Aarhus Universitet kan dog fortsat bruge universitetets ressourcer.

Adgang til databaser og e-tidsskrifter via DEFFnet

DEFF-portalen indeholder en samlet liste over elektroniske adgange til tidsskrifter og databaser. Der er adgang til fuldtekstartikler via pc'er på psykiatriens netværk.

Adressen til DEFFnet er: https://rmidt.tdnetdiscover.com

Vejledning til DEFFnet.

Uden for psykiatriens netværk får man adgang til systemet via citrixportalen.

Skræddersyet kursus eller workshop

Hvis I har et ønske til et kursus eller en workshop på din afdeling, kommer vi gerne ud til jer. Indholdet defineres efter jeres behov og kan for eksempel være:

  • Avanceret brug af PubMed
  • Introduktion til PURE
  • Hjælp til RefWorks/Endnote
  • Litteratursøgning til systematiske reviews
  • Struktureret litteratursøgning

Kurserne har som regel en varighed af 1-2 timer.

Ring eller skriv for at lave en aftale eller høre nærmere.

Hjælp og vejledning

Som ansat kan du booke tid til hjælp og vejledning af en bibliotekar. Skriv til psykiatri.aul@kb.dk for at aftale en tid.

Vi kan mødes på AU Library, Sundhedsvidenskab (Vennelyst Boulevard 4, 8000 Aarhus C) mandag til fredag, eller på vores kontor på Skejby Sygehus (Indgang F7) tirsdag og torsdag eftermiddag.

Aarhus Universitet opsiger RefWorks

Med udgangen af 2018 opsiger AU RefWorks. Som bruger af RefWorks bør du derfor overveje at flytte dit indhold på din RefWorks konto til et andet referenceværktøj. Efter 2018 vil du ikke længere have adgang til dine referencer.

Som ansat på AUH kan du vælge at skifte til Region Midtjyllands RefWorks. Som studerende og ansat på AU har du adgang til referenceværktøjet EndNote, som du nemt kan overflytte dine referencer til. AU Library hjælper dig gerne med dette.

Hvis du vælger EndNote skal du være opmærksom på følgende:

  • EndNote er ikke understøttet af Region Midt og kan ikke køre i citrix.
  • Du skal være på AU´s netværk, når du downloader programmet.
  • EndNote må benyttes privat, så længe du er ansat eller studerende på Aarhus Universite.

Du kan også vælge et gratis referenceværktøj som f.eks. Zotero eller Mendeley. Her kan du dog ikke få support fra AU Library.

Kontaktbibliotekarer