Forskerfaggrupper

 Institut for Agroøkologi

Institut for Bioscience

Inden for Bioscience er forskningen organiseret i 18 sektioner. Sektionerne er mindre faglige enheder, der er forankret på et tjenestested - i Aarhus, Roskilde, Kalø og Silkeborg

 Centre ved Institut for Bioscience

Institut for Fødevarer

Institut for Husdyrvidenskab

Institut for Ingeniørvidenskab

Institut for Miljøvidenskab

Institut for Molekylærbiologi og Genetik