AU Library, Foulum

  • AU Library

Foulum

Om biblioteket

AU Library, Foulum servicerer lokationerne Flakkebjerg, Foulum, Aarslev og Aarhus.

AU Library, Foulum betjener Institut for Agroøkologi, Institut for Fødevarer, Institut for Husdyrvidenskab, Institut for Ingeniørvidenskab og Institut for Molekylærbiologi og Genetik (DCA) - forskerfaggrupper.

Vi forsyner forskere, studerende og gæster med alle former for information til brug for forskning, rådgivning og undervisning.

AU Library Foulum er din daglige indgang til databaser, elektroniske tidsskrifter, publiceringsinformation etc. og her gives desuden mulighed for at bestille tidsskriftartikler og andet materiale, der ikke er direkte tilgang til.

Du er altid velkommen på biblioteket!

Nyheder

03.04.2017 | AU Library

Ny på Databaselisten: Latinsk-dansk Ordbog

Ordbog til hovedværkerne i den klassiske litteratur.

01.02.2017 | AU Library

Ny på Databaselisten: Ludvig Holbergs Skrifter er for første gang digitalt tilgængelige

Tekstkritisk udgave af Ludvig Holbergs samlede forfatterskab

01.02.2017 | AU Library

Ny på Databaselisten: Søren Kierkegaards Skrifter er udgivet i en komplet online version

Skrifterne er en samlet udgivelse af alt, hvad der findes overleveret fra Kierkegaards hånd

Personale

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.