Undervisningsmidler

Månedens indkøb i juli:

Folkeskolens afgangsprøver i matematik ... Danmark og Grønland 37.11 Fol
Folkeskolens afgangsprøver i matematik ... Danmark og Grønland 37.11 Fol
Acred, Cara Our ageing population 89.3 Our 9781861687616
Acred, Cara Sexual health 89.3 Sex 9781861687593
Acred, Cara Sexualisation 89.3 Sex 9781861687609
Acred, Cara Citizenship 9781861687623
Acred, Cara Global & UK poverty 9781861687517
Acred, Cara Fitness & health 9781861687630
Andersen, H. C. Ole Lukøje sk And 8723016000
Bonde, Lars De store synger 778.69 Bon 8777611454
Europa-Kommissionen. Generaldirektoratet for Kommunikation På opdagelse i Europa 90 På 9789279153730
Harder, Bodil Vi når det ikke 65.8 Har 8789098587
Holm, Hans Colanødden - og andre sange om Ghana 78.69 Hol
Krogh Larsen, Lene Cooperative learning i børnehaveklassen 37.12 Kro 9788723504050
Kusk Holm, Jytte Min altblokfløjtebog 2 78.463 Kus 8759805234
Marstal, Inge Min klaversangbog, 1 78.69 Min 8759808993
Nilson, Jerry Story of an idea
Porsborg, Jens Ballonskibet 89.691 Por
Porsborg, Jens Ballonskibet 89.691 Por
Sparekassernes Skole- og Ungdomsservice Det ringer ud 37.09 Det

Om Undervisningsmidler

AU Library’s samling indeholder danske skolebøger til skolefagene fra 0. klasse/børnehaveklassen til og med gymnasieniveau og materialer til dansk som andetsprog for voksne.

Alt bogligt undervisningsmateriale fra danske forlag anskaffes. Undervisningsmaterialer fra udenlandske forlag indkøbes ikke systematisk, men et udvalg anskaffes især inden for fremmedsprogsundervisning.

I samlingen af undervisningsmaterialer indgår også letlæsningsbøger og børnefagbøger, der skønnes at kunne bruges i undervisningen.

Der er en ”inspirationshylde” med eksempler på forskelligt undervisningsmateriale (ikke katalogiseret) til almindelig orientering.

Om samlingernes historie

Den nuværende samling af undervisningsmaterialer tog sin begyndelse, da Dansk Skolemuseum blev grundlagt i 1887. Siden blev samlingen en del af Statens Pædagogiske Studiesamling, efterfulgt af Danmarks Pædagogiske Bibliotek, som i dag er en del af Aarhus Universitetsbibliotek med navnet AU Library, Campus Emdrup (DPB).

Formålet var fra starten: ”... at udbrede kendskab til godt skolemateriel og gode undervisningsmidler …” (Hellner, Robert (1987). Dansk Skolemuseum, Statens Pædagogiske Studiesamling, Danmarks Pædagogiske Bibliotek 1887 1. marts 1987.

Samlingen har materialer tilbage fra 1800-tallet frem til i dag og er delt op i tre underafdelinger:

Den historiske samling med udgivelser fra før 1974 er opstillet i det, biblioteket kalder ”fjernmagasin”.

Om samlingernes opstillingssystemer

Alle undervisningsmaterialer fra 1990 og frem står på frit tilgængelige hylder og er opstillet efter folkebibliotekernes klassifikationssystem (DK5). Alle materialer fra 1986 og frem kan findes i biblioteksbasen (www.au.library.dk).

Den historiske samling med udgivelser fra før 1974 er opstillet i det, biblioteket kalder ”fjernmagasin”. Samlingen fra 1975 til 1989 kalder biblioteket ”DK2”. Materialerne er til hjemlån.

Både DK2 og fjernmagasin er opstillet i bibliotekets fjernmagasin efter et specielt opstillingssystem.

Materialer fra før 1986 er kun sporadisk inddateret i bibliotekets database. Der findes et kortkartotek, hvor man kan søge materialet, og man kan få vejledning i og hjælp til fremfinding af materialerne.

AV- og IT-materialer, spil og andet

Selvstændige AV- og IT-undervisningsmidler anskaffes bredt, dog ikke hvis der ikke kan opnås udlånslicens eller materialerne er for dyre i anskaffelse.

Desuden har vi også mange spil til undervisningsbrug.

AU Library’s database indeholder en samling netpublikationer, af hvilke nogle kun kan bruges på Campus Emdrup (DPB). Andet undervisningsmateriale, som findes i databasen, er noget udgiverne stiller til rådighed for alle.

Alt bogligt undervisningsmateriale fra danske forlag anskaffes. Undervisningsmaterialer fra udenlandske forlag indkøbes ikke systematisk, men et udvalg anskaffes især inden for fremmedsprogsundervisning.

Isabel Olesen

Kontorfuldmægtig
M
H bygn. B, 246
P +4587151806
P +4530360610

Søg i samlingerne:


Anskuelses­tavler

Den tidligste form for visuel

undervisningsmateriale

Sognekort

Trøst-Hansens samling

- et historisk dokument over

lokale skoler og sognene.