Undervisningsmidler

Månedens indkøb i februar:

Kendon, Tim Pit stop - klar til prøven i engelsk 37.14893 Ken 9788723523822
Lutteman, Kristina Penge 33.2 Lut  
Madsen, Janus Format - 1 51 For 9788723511065
Melander, Ellika Dyr omkring os 58.04 Mel  
Poulsen, Jens Aage, f. 1953 Prøveoplæg 37.11 Prø 9788702065527
Teller, Janne Intet sk Tel 87-7704-625-0
Waring, Rob Trouble at the Zoo 83.8 War 9781413027778
Waring, Rob Get the ball! 83.8 War 9781413027648
Waring, Rob Sarah's surprise 83.8 War 9781413027570
Waring, Rob Foundations reading library 83.8 Fou 9781424000524
Waring, Rob Foundations reading library 83.8 Fou 9781424000951
Waring, Rob Sk8 for Jake 83.8 War 9781413027754
Waring, Rob Singer wanted 83.8 War 9781413027785
Waring, Rob Goodbye, hello! 83.8 War 9781413027617
Waring, Rob Bad dog? Good dog! 83.8 War 9781413027631
Waring, Rob Rain! Rain! Rain! 83.8 War 9781413027624
Waring, Rob The cave 83.8 War 9781413027808
Waring, Rob Old Boat,new Boat 83.8 War 9781413027792
Waring, Rob The tickets 83.8 War 9781413027655
Waring, Rob The New Guitar 83.8 War 9781413027761
Waring, Rob Foundations reading library 83.8 Fou 9781424000944
Waring, Rob Foundations reading library 83.8 Fou 9781424000517
Waring, Rob Foundations reading library 83.8 Fou 9781424000586
Waring, Rob Foundations reading library 83.8 Fou 9781424000593

Om Undervisningsmidler

AU Library’s samling indeholder danske skolebøger til skolefagene fra 0. klasse/børnehaveklassen til og med gymnasieniveau og materialer til dansk som andetsprog for voksne.

Alt bogligt undervisningsmateriale fra danske forlag anskaffes. Undervisningsmaterialer fra udenlandske forlag indkøbes ikke systematisk, men et udvalg anskaffes især inden for fremmedsprogsundervisning.

I samlingen af undervisningsmaterialer indgår også letlæsningsbøger og børnefagbøger, der skønnes at kunne bruges i undervisningen.

Der er en ”inspirationshylde” med eksempler på forskelligt undervisningsmateriale (ikke katalogiseret) til almindelig orientering.

Om samlingernes historie

Den nuværende samling af undervisningsmaterialer tog sin begyndelse, da Dansk Skolemuseum blev grundlagt i 1887. Siden blev samlingen en del af Statens Pædagogiske Studiesamling, efterfulgt af Danmarks Pædagogiske Bibliotek, som i dag er en del af Aarhus Universitetsbibliotek med navnet AU Library, Emdrup.

Formålet var fra starten: ”... at udbrede kendskab til godt skolemateriel og gode undervisningsmidler …” (Hellner, Robert (1987). Dansk Skolemuseum, Statens Pædagogiske Studiesamling, Danmarks Pædagogiske Bibliotek 1887 1. marts 1987.

Samlingen har materialer tilbage fra 1800-tallet frem til i dag og er delt op i tre underafdelinger:

Den historiske samling med udgivelser fra før 1974 er opstillet i det, biblioteket kalder ”fjernmagasin”.

Om samlingernes opstillingssystemer

Alle undervisningsmaterialer fra 1990 og frem står på frit tilgængelige hylder og er opstillet efter folkebibliotekernes klassifikationssystem (DK5). Alle materialer fra 1986 og frem kan findes i biblioteksbasen (library.au.dk).

Den historiske samling med udgivelser fra før 1974 er opstillet i det, biblioteket kalder ”fjernmagasin”. Samlingen fra 1975 til 1989 kalder biblioteket ”DK2”. Materialerne er til hjemlån.

Både DK2 og fjernmagasin er opstillet i bibliotekets fjernmagasin efter et specielt opstillingssystem.

Materialer fra før 1986 er kun sporadisk inddateret i bibliotekets database. Der findes et kortkartotek, hvor man kan søge materialet, og man kan få vejledning i og hjælp til fremfinding af materialerne.

AV- og IT-materialer, spil og andet

Selvstændige AV- og IT-undervisningsmidler anskaffes bredt, dog ikke hvis der ikke kan opnås udlånslicens eller materialerne er for dyre i anskaffelse.

Desuden har vi også mange spil til undervisningsbrug.

AU Library’s database indeholder en samling netpublikationer, af hvilke nogle kun kan bruges i Emdrup. Andet undervisningsmateriale, som findes i databasen, er noget udgiverne stiller til rådighed for alle.

Alt bogligt undervisningsmateriale fra danske forlag anskaffes. Undervisningsmaterialer fra udenlandske forlag indkøbes ikke systematisk, men et udvalg anskaffes især inden for fremmedsprogsundervisning.

Isabel Olesen

Kontorfuldmægtig
M
H bygn. B, 246
P +4591356407

Søg i samlingerne:


Anskuelses­tavler

Den tidligste form for visuel

undervisningsmateriale

Sognekort

Trøst-Hansens samling

- et historisk dokument over

lokale skoler og sognene.