Undervisningsmidler

Månedens indkøb i september:

Andersson, Susanne Tjekkiet 44.91 And 9788778797087
Back Jensen, Michael Spilop hop 79.39 Bac 9788798812128
Bengtsson, Arne Estland 47.991 Ben 9788778796936
Bengtsson, Arne Litauen 47.993 Ben 9788778796998
Bengtsson, Arne Letland 47.992 Ben 9788778796981
Bense, Thomas E-sport 79.41 Ben 9788723522283
Bull, Adrian Rau Multi 8 51 Mul 9788702190694
Daleke, Pia Moldova 47.972 Dal 9788778797018
Duedahl, Marie Unhappy Christmas, Step-Sis 83 Due 9788702230079
Grewin, Tove Slovenien 47.88 Slo 9788778797070
Halkjaer, Erik Slovakiet 44.92 Hal 9788778797063
Holmertz, Gert Rumænien 47.67 Hol 9788778797032
Holmertz, Gert Ungarn 44.7 Hol 9788778797100
Holmertz, Gert Armenien, Aserbajdsjan 48.211 Hol 9788778796905
Holmertz, Gert Georgien 48.211 Hol 9788778796943
Holmertz, Gert Albanien 47.63 Hol 9788778796899
Holt, Kim Boye Min ABC - mennesket 59.1 Hol 9788792774101
Jensen, Jørn, f. 1946 Lunas super kanin sk Jen 9788723506153
Johansson, Ingrid Kosovo 47.82 Joh 9788778796967
Jonson, Lena Rusland 47.9 Rus 9788778797049
Kaas, Thomas Kolorit 7 51 Kol 9788702225549
Lindahl, Ylva Ukraine 47.973 Lin 9788778797094
Lindahl, Ylva Bosnien-Hercegovina 47.81 Lin 9788778796912
Lindahl, Ylva Bulgarien 47.65 Lin 9788778796929
Lindahl, Ylva Kroatien 47.83 Lin 9788778796974
Lindahl, Ylva Hviderusland 47.971 Lin 9788778796950
Lund, Thomas Secher New American frontiers 30.2863 Lun 9788761683229
Lysholm, Niels Københavns bombardement, Grundloven 1849, Stormen på Dybbøl 1864 96.3 Lys 9788723032324
May, Trine Fandango 9 - vinkler på dansk 89.69 Fan 9788702153705
Nielsen, Geert A., f. 1951 Familiebilleder 30.175 Nie 9788759328538
Nordlöf-Lagerkranz, Ulla Makedonien 47.84 Nor 9788778797001
Nordlöf-Lagerkranz, Ulla Montenegro 47.85 Nor 9788778797117
Nordlöf-Lagerkranz, Ulla Serbien 47.86 Nor 9788778797056
Nunn, Daniel Brexit 89.3 Bre 9781474747752
Partoft, Ida Tro eller ikke tro 16 TRO  
Quinn, Robert Earth then and now 89.3 Qui 9780194645652
Stangholm, Dorte Weihnacht mit Julius und Julia 39.55 Wei 9788793552029
Suleyman, Esma En fæl jætte sk Sul 9788771976977
Thorborg, Solveig Aktiv læring med film 37.132 Akt 9788799866816
Vorderman, Carol Hjælp dit barn med matematik gennem grundskolen og gymnasiet 51 Vor 9788771064971
Świȩcicki, Jakub Polen 47.98 Swi 9788778797025

Om Undervisningsmidler

AU Library’s samling indeholder danske skolebøger til skolefagene fra 0. klasse/børnehaveklassen til og med gymnasieniveau og materialer til dansk som andetsprog for voksne.

Alt bogligt undervisningsmateriale fra danske forlag anskaffes. Undervisningsmaterialer fra udenlandske forlag indkøbes ikke systematisk, men et udvalg anskaffes især inden for fremmedsprogsundervisning.

I samlingen af undervisningsmaterialer indgår også letlæsningsbøger og børnefagbøger, der skønnes at kunne bruges i undervisningen.

Der er en ”inspirationshylde” med eksempler på forskelligt undervisningsmateriale (ikke katalogiseret) til almindelig orientering.

Om samlingernes historie

Den nuværende samling af undervisningsmaterialer tog sin begyndelse, da Dansk Skolemuseum blev grundlagt i 1887. Siden blev samlingen en del af Statens Pædagogiske Studiesamling, efterfulgt af Danmarks Pædagogiske Bibliotek, som i dag er en del af Aarhus Universitetsbibliotek med navnet AU Library, Campus Emdrup (DPB).

Formålet var fra starten: ”... at udbrede kendskab til godt skolemateriel og gode undervisningsmidler …” (Hellner, Robert (1987). Dansk Skolemuseum, Statens Pædagogiske Studiesamling, Danmarks Pædagogiske Bibliotek 1887 1. marts 1987.

Samlingen har materialer tilbage fra 1800-tallet frem til i dag og er delt op i tre underafdelinger:

Den historiske samling med udgivelser fra før 1974 er opstillet i det, biblioteket kalder ”fjernmagasin”.

Om samlingernes opstillingssystemer

Alle undervisningsmaterialer fra 1990 og frem står på frit tilgængelige hylder og er opstillet efter folkebibliotekernes klassifikationssystem (DK5). Alle materialer fra 1986 og frem kan findes i biblioteksbasen (www.au.library.dk).

Den historiske samling med udgivelser fra før 1974 er opstillet i det, biblioteket kalder ”fjernmagasin”. Samlingen fra 1975 til 1989 kalder biblioteket ”DK2”. Materialerne er til hjemlån.

Både DK2 og fjernmagasin er opstillet i bibliotekets fjernmagasin efter et specielt opstillingssystem.

Materialer fra før 1986 er kun sporadisk inddateret i bibliotekets database. Der findes et kortkartotek, hvor man kan søge materialet, og man kan få vejledning i og hjælp til fremfinding af materialerne.

AV- og IT-materialer, spil og andet

Selvstændige AV- og IT-undervisningsmidler anskaffes bredt, dog ikke hvis der ikke kan opnås udlånslicens eller materialerne er for dyre i anskaffelse.

Desuden har vi også mange spil til undervisningsbrug.

AU Library’s database indeholder en samling netpublikationer, af hvilke nogle kun kan bruges på Campus Emdrup (DPB). Andet undervisningsmateriale, som findes i databasen, er noget udgiverne stiller til rådighed for alle.

Alt bogligt undervisningsmateriale fra danske forlag anskaffes. Undervisningsmaterialer fra udenlandske forlag indkøbes ikke systematisk, men et udvalg anskaffes især inden for fremmedsprogsundervisning.

Isabel Olesen

Kontorfuldmægtig
M
H bygn. B, 246
P +4587151806
P +4530360610

Søg i samlingerne:


Anskuelses­tavler

Den tidligste form for visuel

undervisningsmateriale

Sognekort

Trøst-Hansens samling

- et historisk dokument over

lokale skoler og sognene.