Undervisningsmidler

Månedens indkøb i november:

Astrup, Lise Kaninhæfte 37.14511 Kan 9788771771343
Bødker, Benni Julebestiariet 39.55 Jul 9788770856836
Lartigau, Eric La famille Bélier 77.62 Lar 9788799771059
  Das Brüchelabor 51.1 Brü  

Om Undervisningsmidler

AU Library’s samling indeholder danske skolebøger til skolefagene fra 0. klasse/børnehaveklassen til og med gymnasieniveau og materialer til dansk som andetsprog for voksne.

Alt bogligt undervisningsmateriale fra danske forlag anskaffes. Undervisningsmaterialer fra udenlandske forlag indkøbes ikke systematisk, men et udvalg anskaffes især inden for fremmedsprogsundervisning.

I samlingen af undervisningsmaterialer indgår også letlæsningsbøger og børnefagbøger, der skønnes at kunne bruges i undervisningen.

Der er en ”inspirationshylde” med eksempler på forskelligt undervisningsmateriale (ikke katalogiseret) til almindelig orientering.

Om samlingernes historie

Den nuværende samling af undervisningsmaterialer tog sin begyndelse, da Dansk Skolemuseum blev grundlagt i 1887. Siden blev samlingen en del af Statens Pædagogiske Studiesamling, efterfulgt af Danmarks Pædagogiske Bibliotek, som i dag er en del af Aarhus Universitetsbibliotek med navnet AU Library, Campus Emdrup (DPB).

Formålet var fra starten: ”... at udbrede kendskab til godt skolemateriel og gode undervisningsmidler …” (Hellner, Robert (1987). Dansk Skolemuseum, Statens Pædagogiske Studiesamling, Danmarks Pædagogiske Bibliotek 1887 1. marts 1987.

Samlingen har materialer tilbage fra 1800-tallet frem til i dag og er delt op i tre underafdelinger:

Den historiske samling med udgivelser fra før 1974 er opstillet i det, biblioteket kalder ”fjernmagasin”.

Om samlingernes opstillingssystemer

Alle undervisningsmaterialer fra 1990 og frem står på frit tilgængelige hylder og er opstillet efter folkebibliotekernes klassifikationssystem (DK5). Alle materialer fra 1986 og frem kan findes i biblioteksbasen (www.au.library.dk).

Den historiske samling med udgivelser fra før 1974 er opstillet i det, biblioteket kalder ”fjernmagasin”. Samlingen fra 1975 til 1989 kalder biblioteket ”DK2”. Materialerne er til hjemlån.

Både DK2 og fjernmagasin er opstillet i bibliotekets fjernmagasin efter et specielt opstillingssystem.

Materialer fra før 1986 er kun sporadisk inddateret i bibliotekets database. Der findes et kortkartotek, hvor man kan søge materialet, og man kan få vejledning i og hjælp til fremfinding af materialerne.

AV- og IT-materialer, spil og andet

Selvstændige AV- og IT-undervisningsmidler anskaffes bredt, dog ikke hvis der ikke kan opnås udlånslicens eller materialerne er for dyre i anskaffelse.

Desuden har vi også mange spil til undervisningsbrug.

AU Library’s database indeholder en samling netpublikationer, af hvilke nogle kun kan bruges på Campus Emdrup (DPB). Andet undervisningsmateriale, som findes i databasen, er noget udgiverne stiller til rådighed for alle.

Alt bogligt undervisningsmateriale fra danske forlag anskaffes. Undervisningsmaterialer fra udenlandske forlag indkøbes ikke systematisk, men et udvalg anskaffes især inden for fremmedsprogsundervisning.

Isabel Olesen

Kontorfuldmægtig
M
H bygn. B, 246
P +4587151806
P +4530360610

Søg i samlingerne:


Anskuelses­tavler

Den tidligste form for visuel

undervisningsmateriale

Sognekort

Trøst-Hansens samling

- et historisk dokument over

lokale skoler og sognene.