APA standard

Referencestandarder

Udarbejdelse af litteraturhenvisninger

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) anvender American Psychological Association (APA) standard til angivelse af referencer.

Her følger links til en norsk og en engelsk APA eksempelsamling fra Høgskolen i Hedmark i Norge. Der kan man finde eksempler på de fleste typer af kilder man måtte have brug for at referere i henhold til APA standarden. Eksempelsamlingen bliver løbende opdateret.
Nøgleordet når man laver standarder er konsekvens! Vil man lave afvigelser eller ændringer fra standarden skal det altså gøres konsekvent.

APA standard (norsk)

APA style (English)

Høgskolen i Hedmark har til APA eksempelsamlingerne brugt: Publication manual of the American Psychological Association. (2010). (6. udg.) Washington, DC: American Psychological Association.

Den findes også til udlån via AUL.

Kort vejledning om kildebrug.

American Psychological Associations (APA) egen side om APA Style

APA's Tutorial om det basale i APA 6. udg.

Se også EndNote, referencehåndteringsværktøj.