Sprogpædagogisk Informationscenter og Sprogforum

Sprogforum - tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik

Tidsskriftet Sprogforum er ramme om en pædagogisk og teoretisk debat om fremmed- og andetsprogsundervisning. Her udveksler undervisere erfaringer og ideer på tværs af sprog, institutioner og traditioner — og forskere formidler deres undersøgelser og resultater for at bidrage til forøget viden og fornyelse. 

Sprogpædagogisk Centers udgivelser

Sprogpædagogisk Informationscenter har under navnet INFODOK udgivet tidsskriftet Sprogforum fra 1994 til og med 2005. Fra 2006 og frem er tidsskriftet blevet udgivet på Aarhus Universitetsforlag.
Sprogpædagogisk Informationscenter samarbejder med Sprogforums redaktion og bidrager bl.a. til Sprogforums faste rubrikker Godt Nyt & Andet Godt Nyt med nyere litteratur om fremmedsprogspædagogik og andetsprogspædagogik indgået i AU Library, Campus Emdrup (DPB)'s samling.

Sprogforums redaktion

Sprogforums redaktion består af en redaktionel storgruppe og en fast redaktionsgruppe. Sprogpædagogisk Informationscenter er ligeledes repræsenteret i Sprogforums redaktionelle storgruppe og indgår i temaredaktioner.

Sprogforums udgivelser

Sprogforum har eksisteret i over 20 år og udgivet over 60 numre. Det første nummer udkom i 1994 på Danmarks Pædagogiske Bibliotek, som i dag hedder AU Library, Campus Emdrup (DPB).

Sprogforum nr. 1 til 35 kan læses og downloades som pdf fra vores arkiv (se også i menuen til venstre).

Sprogforum fra og med nummer 36 udkommer som trykt bog og e-bog på Aarhus Universitetsforlag.

Køb Sprogforum

Numre fra 1-35 kan blive tilsendt ved henvendelse til: pluk@au.dk

Numre fra 36 og frem kan købes på Aarhus Universitetsforlag: sprogforum@unipress.au.dk
De seneste numre sælges også i løssalg ved henvendelse til bibliotekets skranke.

Lån Sprogforum på biblioteket

De enkelte numre findes i AU Library, Campus Emdrup (DPB)'s tidsskriftsamling:
Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik

Sprogpædagogisk Infoformationscenters arkiv

De fleste numre findes også i fuldtekst i Sprogforums netudgave — se oversigt over numre:
Sprogforum. Tidsskrift for Sprog- og kulturpædagogik

Sprogpædagogisk Informationscenter har under navnet INFODOK før 1994 udgivet
Tværsproglige Blade

Desuden er enkelte numre af Tværsproglige Blade indgået som monografier i AU Library, Campus Emdrup (DPB)'s samling:
Tværsproglige Blade med særnumre

 

 

Kontakt redaktionen:
sprogforum@au.dk

Kontakt Aarhus Universitetsforlag
unipress@au.dk

Kontakt Sprogpædagogisk Informationscenter:
Annegret Friedrichsen anfri@au.dk