Hvor står bibliotekets materialer?

Hvor står materialerne på Bartholins Allé?

Bøger

Bøgerne er placeret på etage 2 og 3 i bygning 1351.
Bøgerne inden for statskundskab og psykologi står på etage 2, og bøgerne inden for jura står på etage 3.

De 3 fagområder har hver deres opstillingssystematik:

Du kan slå alle bøger på Bartholins Allé op i biblioteksbasen, for at se om de er hjemme, og hvor de er placeret.

Tidsskrifter

Du kan slå bibliotekets tidsskrifter op i biblioteksbasen for at se om vi har adgang i trykt eller elektronisk form: Klik på ’Tidsskrifter’ og skriv titlen på tidsskriftet i citationstegn "" i søgeboksen. Vær opmærksom på, at du skal søge på tidsskriftets titel og ikke på artiklens titel.

De trykte tidsskrifter står på etage 0 i bygning 1351. Du kommer derned ad trappen ved hovedindgangen til betjeningsstedet.
Tidsskrifter inden for psykologi er placeret i kompaktreolerne på etage 2.

Du kan ikke låne tidsskrifterne med hjem, men du må gerne kopiere artiklerne.

Tests

Bibliotekets samling af psykologiske tests er kun til brug for ansatte på Psykologisk Institut og i særlige tilfælde til studerende. Samlingen er ikke registreret i biblioteksbasen.
Spørg personalet.

Videoer

Bibliotekets samling af psykologiske videoer er kun til benyttelse på biblioteket. Samlingen er pt ikke registreret i biblioteksbasen.
Spørg personalet.