Informationssøgnings-workshop for DPU-studerende (Trøjborg)

Målgruppe:

studerende fra alle fag/uddannelser på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, der har behov for viden og færdigheder i informationssøgning målrettet i forhold til et afgrænset emne eller problemstilling.

Indhold:

Indholdet afpasses deltagernes uddannelsesretning og faglige ønsker (emner), nedenstående er eksempler.

  • Søgning efter videnskabelige publikationer i fagligt afgrænsede databaser ( Anthropology Plus, PsychCRITIQUES, Social Science Citation Index mm.) og i mere generelle (Scopus, Ebsco HOST, videnskab.dk, GoogleScholar, m. fl.), udformning af søgestrategi, kvalitetsvurdering af information mm.
  • Brug af e-opslagsværker (International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, Encyclopedia of Social Measurement, Encyclopedia of Children and Childhood  m.fl.)
  • Søgning efter politiske dokumenter (folketinget.dk, retsinfo.dk, andre officielle websites mm.)

Form:

  • Korte oplæg/introduktioner til relevante databaser og websteder
  • Arbejde med egne problemstillinger, mulighed for individuel vejledning
  • Tværgående diskussioner

Fakta

Deltagerantal: op til 15 personer.

Længde: 2-3 timer.

Lokation: Århus.

Krav for rekvirering

Kurset kan rekvireres, såfremt man har samlet 4 studerende, som alle har tilkendegivet, at de ønsker at deltage i kurset. Alternativt kan kurses rekvireres af én underviser, samt minimum én studerende.

informationssgningworkshopdpu

Bestil kursus